Brønnums Hus ligger på August Bournonvilles Passage 1 (tidl. Tordenskjoldsgade 1) i Københavns Kommune. Bygningen er fredet.

Beskrivelse

De grundmurede bygninger er opført til beboelse i fire etager med kælder. Tagetagen er senere inddraget til tegnestuer. Taget er et heltag dækket af skifer mod gaden og af pap mod gården. Bygningerne omkranser en gård, hvis sydlige side udgøres af en brandmur. Ejendommen ligger ud til Kongens Nytorv med Harsdorffs Hus og Det Kgl. Teater som naboer. Bygningen kan opfattes som et hjørnehus med fire fag mod Tordenskjoldsgade og et afrundet hjørne på tre fag. Et ½ fag forbinder hjørnet med Harsdorffs Hus. Facaden er udført i stuk (dvs. gips blandet med cement). Den fremstår med et højt rustikakvadret sokkelparti i stueetagen. Slutstenene over de rundbuede åbninger er udformet som groteske masker. Herover markeres tredelingen af facaden ved kvaderbånd. Mod Tordenskjoldsgade prydes vinduerne på første og anden sal af rigt dekorerede indramninger med blomsterguirlander, løvehoveder og masker. Hertil kommer delfiner i felterne under vinduerne på første sal og våbenskjolde kronet af bikuber holdt af havfruer over vinduerne. Over vinduerne på anden sal ses ørne. I det rundede hjørne er vinduerne på første og anden sal uindrammede. I stedet er felterne i mellem vinduerne udsmykket med ornamenter. På anden sal krones vinduerne af ornamentale hoveder og et enkelt bånd. På første og anden sal er balkoner med jernrækværk og båret af flyvende ørne. I facadens hele længde prydes vinduerne af rammer med en lettere ornamentik. Vinduerne hviler på et enkelt brystningsbånd. Facaden afsluttes af et højt gesimsbånd med blomsterguirlander holdt af putti. I det østligste fag ses en faldende putto. Figuren skal efter sigende minde om, at en murer faldt ned fra stilladset på dette sted under opførelsen. Mod gården er murene uden udsmykning. I det indre rummer ejendommen i stueetagen "Restaurant Brønnum", der har været på stedet siden 1871. Lokalerne er senere moderniseret. Herover findes niværelseslejligheder, der strækker sig fra forhuset til baghuset. I baghuset findes mindre firværelseslejligheder. Lejlighederne anvendes, på nær én, ikke længere til beboelse, men den oprindelige rumopdeling og snedkerarbejderne er i alt væsentlig bevaret. På anden sal ses flere dekorerede interiører. Et rum prydes af vægmalerier med aftenstemninger fra Hirschsprungs landsted, malet af landskabsmalerne Thorvald Niss (1842-1905) og Gotfred Rump (1816-80), begge bl.a. repræsenteret i Hirschsprungssamling. Spisestuen står med de oprindelige gyldenlædertapeter.

Bygningshistorie

Bygningen er opført af grosserer Flensburg ved arkitekt Ferdinad Jensen (1837-1890), som det første beboelseshus på Gammelholm. Blandt beboerne har været vekseler Henriques og tobaksfabrikant og kunstmaler Hirschsprung, hvis fabrik, opført 1866 ved Ove Petersen, ligger på hjørnet af Tordenskjoldsgade og Heibergsgade. Stilistisk er bygningen blandt de tidligste eksempler på historicismens associationsskabende brug af motiver fra italiensk og fransk renæssance. Formmæssigt har arkitekten skabt en klar opdeling af bygningskroppen, der sammen med ornamenternes skyggevirkninger, giver bygningen en rig malerisk-plastisk fremtræden.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links