Brahesborg ligger på Jørgen Brahesvej 1 i Assens Kommune. Bygningen er fredet og har en tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Hængebroen over voldgraven ved Brahesborg- er formentlig landets første hængebro med anvendelse af støbejern og smedejern og den ældste bevarede. Broen blev opført i 1850 efter at være bragt fra det norske værk Fritzøe til ejeren F. W. Treschows gods, Brahesborg. F. W. Treschow (1786-1869) var en fremtrædende-person i Danmark i første halvdel af 1800-tallet. Han omgikkes A. S. Ørsted og Grundtvig i sine unge år og var en af landets første store praktiserende advokater i moderne forstand. Allerede i 1820'erne var han særdeles velhavende og købte i 1828 godset Brahesborg (fredet 1918), som han drev med stor effektivitet i de følgende år. I 1835 havde han engageret sig i det misdrevne gods med jernværk, Fritzøe, i det sydlige Norge. I de følgende år bragte Treschow jernværket på fode og arbejdede for afsætning af værkets produkter både i Danmark og Norge. Hængebroen kan i denne sammenhæng betragtes dels i samme perspektiv som en række andre pyntebroer, der opførtes på de danske herregårde, dels som en reklame for en ny type produkt, idet støbejern til bygningsformål endnu var meget begrænset anvendt omkring 1850 i Danmark.

Beskrivelse

Broen består af to fundamenter i granitkvadre på hver side af voldgraven. I disse granitkvadre er der ved hjælp af kraftige bolte fæstnet to støbejernsvinkler i hver side. Over hver af disse vinkler er trukket en kæde af smedejernsled, hvori brodækket, bestående af to lange egetræsbjælker med brædder over, er ophængt. Fra støbejernsvinklen løber kæden i hver side over to støbejernssøjler med overliggende fronton. I frontonen er støbt ejerens initialer: F.W.T. og årstallet for broens opsættelse (1850) angivet i romertal.

Hængebroen er netop istandsat af ejeren. Fundamenterne er sikret og broen malet. Støbejernsdele og kæden er i god vedligeholdelsestilstand. Brodækket viser stedvis tegn på begyndende råd og tæring af jernbåndet, som løber under brodækket. Ejeren vedligeholder jævnligt broen med maling m.m. og forventer først, at en større istandsættelse vil være nødvendig om ca. 20 år, når de bærende egetræsbjælker skal udskiftes. Broen anvendes kun af ejeren ved særlige lejligheder.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links