Branduhre Mølle ligger på Tarpvej 27 i Ikast-Brande Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Branduhre Mølle blev opført i 1843 og fungerede indtil 1950 som kornmølle. I 1950 blæste vingerne ned under en voldsom storm. Møllehatten har tidligere været løgformet og beklædt med pap. I 1980erne blev møllehatten istandsat. Foreningen Uhre Mølle blev stiftet i 1994, og dens formål er at vedligeholde og drive møllen. I 2014 har møllen fået nye vinger.

Beskrivelse

Branduhre Mølle ligger på et højdedrag omgivet af marker ved landbyen Uhre, tæt ved Brande. I tilknytning til møllen ligger et mindre hus med udstillingsplancher om møllen. Huset er ikke omfattet af fredningen.

Branduhre Mølle er en jordhollænder, der består af en ottekantet møllekrop tækket med strå. Møllen står på et fundament af syldsten og egetømmer, og øverst bærer møllekroppen en bådformet, stråtækket hat med svanskrøjer. Møllen har fem ældre, etrammede vinduer, hver med tre mindre brædder under. En ældre, tofløjet revledør fører ind i møllen. Alt træværk er sorttjæret.

I det indre har møllen fire etager. Alt mølleinventar til kornforarbejdning fremstår intakt, velbevaret og fuldt funktionsdygtigt, herunder melsigte, havrevalse, skalle-, skrå- og mellemkværn, grynbrækker, krondrev, stjerne-, kron- og hathjul. Via ældre ligeløbstrapper er der adgang mellem møllens forskellige lofter.

Overfladerne og inventaret er udført af træ og fremstår ældre eller nyt, men traditionelt udført.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi ved Branduhre Mølle knytter sig til beliggenheden på højdedraget i det åbne landskab. Møllen er således synlig på afstand, hvorved den på naturlig vis kommer til at virke som et pejlemærke i landskabet.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi ved Branduhre Mølle knytter sig til møllen som en landbrugshistorisk funktionsbygning, idet den gennem sin arkitektoniske fremtræden fortæller om det lokalt orienterede og af vejret afhængige, førindustrielle danske landbrug. I det indre er den kulturhistoriske værdi relateret til de bevarede lofter og det intakte, bevarede mølleri, herunder melsigte, havrevalse, skalle-, skrå- og mellemkværn, grynbrækker, krondrev, stjerne-, kron- og hathjul, der fortæller om det lokalt orienterede førindustrielle danske landbrug.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi for Branduhre Mølle er i det ydre knyttet til møllens størrelse og dens rent funktionsbetingede arkitektur, der udmærker sig ved den konsekvente brug af træ og strå i udførelsen. Møllen fremstår enkel og helstøbt med strå på både møllekrop og -hat. Hertil kommer, at der er arkitektonisk værdi knyttet til møllens fremtræden i strå, der giver den en særlig stoflighed.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links