Faktaboks

Kommune
Hjørring Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
051587
Sted- og lokalitetsnummer
100314-108
Anlæg
Bro, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Hvælvet kvaderstensbro Hvælvet bro opført af råt tilhuggede granitkvadre. Løbet er 9 m lamgt, 3 m bredt og 2 m højt. Hele facaden er 5 m bred og 3 m høj. Brofæsterne er vinkelstillede.

Undersøgelseshistorie

1993
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorBro. Hvælvet kvaddustenstenbro. Som beskrevet i friteksten. Ligger i gammel vejsænkning i engområde. Vejen ses idag, dels som vejbanke, dels som hjulspor, men er græsbevokset. Bevoksning: 1993: Græs
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterBro
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske MuseumKvaderstensbro , beliggende i engstrøg.

Bro

Broer er blevet bygget siden forhistorisk tid, dog i begyndelsen i en primitiv form, hvor træstammer eller langstrakte klippestykker blev væltet hen over en kløft eller et mindre vandløb. I takt med mere organiseret transport af mennesker og gods opstod behovet for permanente broer. Dette blev først erkendt af sumererne og egypterne, som for over 5000 år siden byggede et betydeligt antal buebroer af murværk, og af kineserne, der opførte broer for over 4000 år siden. For de permanente broer var det foretrukne byggemateriale mursten eller natursten; sidstnævnte er det mest holdbare af alle, som det bevidnes af de mange broer og bygværker, der har overlevet gennem flere tusinde år. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links