Foto, oversigt
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Vejen Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
360712
Sted- og lokalitetsnummer
200106-93
Anlæg
Bro, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Granitstensbro Broen er opført af tilhugne granitsten og har tre gennemløb. Broens facader når en højde af ca. 1,8 m over vandspejlet, medens afstanden fra vandspejlet til undersiden af granitstens- overliggerne er ca. 90 cm. Gennemløbene, der er sat af tre skifter tilhugne granitsten, er ca. 4,25 m lange. Det nordligste gennemløb er ca. 90 cm bredt, medens de to andre er ca. 1,20 m brede. Pillerne mellem gennemløbene er ca. 50 cm. brede. Fra facaderne udgår til alle fire sider udadskrånende fløjmure, der er opført af kampe- sten, delvis forstærket med cement. Brokonstruktionens samlede bredde er ca. 9 m. Broen har en asfalteret vejbane, og fire nye granitsten, to på hver side af broen bærer et jernrækværk. Fredningen omfatter den samlede brokonstruktion, hvorimod den asfalterede vejbane og jernrækværket ikke er berørt af frednin- gen. Broens beliggenhed fremgår af vedlagte tinglysningsrids. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, ombygges, flyttes, ændres eller beskadiges på nogen anden måde. Henkastning af jord, sten og affald i åløbet under broen må ikke finde sted.

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterBro
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Bro

Broer er blevet bygget siden forhistorisk tid, dog i begyndelsen i en primitiv form, hvor træstammer eller langstrakte klippestykker blev væltet hen over en kløft eller et mindre vandløb. I takt med mere organiseret transport af mennesker og gods opstod behovet for permanente broer. Dette blev først erkendt af sumererne og egypterne, som for over 5000 år siden byggede et betydeligt antal buebroer af murværk, og af kineserne, der opførte broer for over 4000 år siden. For de permanente broer var det foretrukne byggemateriale mursten eller natursten; sidstnævnte er det mest holdbare af alle, som det bevidnes af de mange broer og bygværker, der har overlevet gennem flere tusinde år. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links