Oversigtsfoto set fra NV
.
Oversigtsfoto set fra Ø
.
Oversigtsfoto set fra Ø
.

Faktaboks

Kommune
Aarhus Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
261414
Sted- og lokalitetsnummer
150406-193
Anlæg
Bro, Udateret (dateret 1056 e.Kr. - 2018 e.Kr.)

Original fredningstekst

Granitstensbro over Giberå. Broen er opført af tilhugne granitstenskvadre i 3 skifter. Dens gennemløb er ca. 3 m langt og ca. 2 m bredt. Afstanden fra bunden af overliggerne til det stenbelagte åløbs bund er ca. 1,2 m. Fra hvert af broens hjørner udgår en fløjmur, der er mellem ½ og 1½ m. lange. Broen har 6-7 overliggere liggende som sveller med nogen indbyrdes afstand.

Undersøgelseshistorie

2018
Diverse sagsbehandling - Moesgård MuseumAfventer data
2018
Museal besigtigelse - Moesgård MuseumBro over Giberå. Stenen er bygget af granitkvadre.
2018
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2018
Museal besigtigelse - Moesgård MuseumGranitstensbro over Giberå. Broen er opført af tilhugne granitstenskvadre i 3 skifter. Dens gennemløb er ca. 3 m langt og ca. 2 m bredt. Afstanden fra bunden af overliggerne til det stenbelagte åløbs bund er ca. 1,2 m. Fra hvert af broens hjørner udgår en fløjmur, der er mellem ½ og 1½ m. lange. Broen har 6-7 overliggere liggende som sveller med nogen indbyrdes afstand. Høj vandstand i åen. Bredderne er tæt tilgroede.
2018
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumBro over Giberå.

Bro

Broer er blevet bygget siden forhistorisk tid, dog i begyndelsen i en primitiv form, hvor træstammer eller langstrakte klippestykker blev væltet hen over en kløft eller et mindre vandløb. I takt med mere organiseret transport af mennesker og gods opstod behovet for permanente broer. Dette blev først erkendt af sumererne og egypterne, som for over 5000 år siden byggede et betydeligt antal buebroer af murværk, og af kineserne, der opførte broer for over 4000 år siden. For de permanente broer var det foretrukne byggemateriale mursten eller natursten; sidstnævnte er det mest holdbare af alle, som det bevidnes af de mange broer og bygværker, der har overlevet gennem flere tusinde år. Læs videre her.

Udateret

I visse tilfælde er det ikke umiddelbart muligt at datere et fortidsminde uden at foretage en nærmere undersøgelse. Da beskyttede fortidsminder er fredede – også for arkæologer – er det ikke altid muligt at datere anlægget, før der foretages en videnskabelig undersøgelse. I de tilfælde, hvor fortidsmindets præcise alder er ukendt, eller der er tvivl om dateringen, anvendes betegnelsen udateret. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links