østlige gennemløb set fra syd
.
vestlige gennemløb set fra syd
.
broen set fra syd
.

Faktaboks

Kommune
Aabenraa Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
410953
Sted- og lokalitetsnummer
220205-77
Anlæg
Bro, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

granitstensbro. Broen består af et ca. 4,5 m langt og ca. 1,8 m bredt gennemløb, der er sat at tilhugne granitsten, hvorover er lagt fint tilhugne granitstensbjælker. Fra undersiden af overliggeren til vandløbets bund er ca. 1,5 m. Facaderne skråner på begge sider ca. 1 m ud langs åløbets sider. Over broen føres en asfalteret vejbane. i vejkanten er i broens hjørner placeret 4 granitsten og kørebanekanterne er sikret med stablede betonkantsten. Den samlede brokon- struktion måler ca. 3,5 m i bredde og ca. 6,5 m i længden. Hverken de 4 sten, betonkantstenene eller vejbanen er omfattet af fredningen. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller ombygges eller på nogen anden måde forstyrres, ligesom der ikke må henlægges jord, sten og affald i åløbet under broen.

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterBro
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Bro

Broer er blevet bygget siden forhistorisk tid, dog i begyndelsen i en primitiv form, hvor træstammer eller langstrakte klippestykker blev væltet hen over en kløft eller et mindre vandløb. I takt med mere organiseret transport af mennesker og gods opstod behovet for permanente broer. Dette blev først erkendt af sumererne og egypterne, som for over 5000 år siden byggede et betydeligt antal buebroer af murværk, og af kineserne, der opførte broer for over 4000 år siden. For de permanente broer var det foretrukne byggemateriale mursten eller natursten; sidstnævnte er det mest holdbare af alle, som det bevidnes af de mange broer og bygværker, der har overlevet gennem flere tusinde år. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links