Brogade 21
.

Brogade 21 ligger på Brogade 21 i Ærø Kommune. Bygningen er fredet og har tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Forhuset blev opført i 1788. Hoveddøren har tidligere været placeret et fag længere mod nord, men er efterfølgende ført tilbage til den oprindelige, midterstillede placering under gavlkvisten. Bygningen har tidligere fungeret som butik med større vinduespartier mod syd, som efterfølgende er blevet fjernet. Et mindre, ikke fredet sidehus er ligeledes blevet fjernet.

Beskrivelse

Forhuset ligger på Ærøskøbings centrale strøg, Brogade, der forbinder havnen med torvet. Brogade 21 er én etage høj og står dels i grundmur, dels i bindingsværk. Facaden er kendetegnet ved en sort sokkel, klassicistisk opsprossede vinduer, profilerede, trukne gesimser, murankre og en tre fag bred gavlkvist. Bygningen har et teglhængt saddeltag af røde vingetegl hvori der sidder flere nyere ovenlysvinduer og en mindre kvist samt to skorstenspiber med sokkel og krave i rygningen. På facaden er bevarede stabler ved tre vinduer. En nyere tappe med granittrin og smedejernsgelænder fører op til hoveddøren, der er en ældre, tofløjet revledør med pålagte fyldinger og tredelt overvindue med sprosser i florale motiver. Gårdsiden står i sortopstolpet bindingsværk med hvide tavl og har flere småtopsprossede vinduer samt et ældre tredelt overvindue over en nyere dør med mindre termoruder i den øverste del. I det indre har bygningen en gennemgående, flisebelagt forstuegang, samt en gennemlyst stue med køkken mod gården i den del hvor der tidligere var butik. Badeværelset og trappen til tagetagen, der er indrettet til beboelse, ligger mod gården. I det indre ses flere ældre og nyere bræddegulve, ældre skillevægge i bindingsværk, ældre tofyldingsdøre og kraftigt profilerede gerichter samt bukkehornsbeslag. Der er sænkede lofter i dele af bygningen og herover oprindelige, pudsede lofter. Vinduerne er traditionelt udførte og dels forsynet med koblede rammer, dels med forsatsrammer. Flere af vinduerne har barokke lodposter. I bygningen ses desuden flere nyere døre, samt en traditionel kvartsvingstrappe til overetagen.

Miljømæssig værdi

Bygningens miljømæssige værdi knytter sig til beliggenheden i Brogade, hvor forhuset som en integreret del af Ærøskøbings middelalderlige, brostens- og pigstensbelagte gadenet, er med til at opretholde købstadens helstøbte og meget autentiske kulturmiljø.

Kulturhistorisk værdi

I bygningens ydre knytter den kulturhistoriske værdi sig til forhuset som en velbevaret repræsentant for et større traditionelt 1700-tals købstadshus med bred, midterstillet gavlkvist, kraftigt profilerede gesimser, saddeltag med høj rejsning og kraftig opskalkning, samt to skorstenspiber i rygningen. Hertil kommer den tidstypiske grundmuring af gadeside og gavl, mens gårdsiden er i bindingsværk. Den kulturhistoriske værdi knytter sig endvidere til facadens bevarede stabler fra de oprindelige skodder, murankrene og de trukne fuger, samt til de opsprossede vinduer og den ældre hoveddør med overvindue og snedkerdetaljer. Hertil kommer den traditionelt udførte, enkle trappe med granittrin og gelænder af smedejern. I bygningens indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til de bevarede dele af den oprindelige og ældre planløsning med gennemgående forstue, skillevægge i bindingsværk, stuer mod gaden og køkken og badeværelse mod gården. Hertil kommer det pudsede loft som aktuelt er skjult under nyere loftsplader. Den kulturhistoriske værdi knytter sig endvidere til de ældre bygningsdele der alle vidner om bygningens alder, herunder bræddegulve, fyldingsdøre, bukkehornsbeslag, kraftigt profilerede gerichter og barokt profilerede lodposter samt hoveddørens beslåning og låsekasse.

Arkitektonisk værdi

I bygningens ydre knytter den arkitektoniske værdi sig til den velproportionerede bygningskrop med fast fagdeling og vinduesrytme samt karakterfuld, centralt placeret gavlkvist. Bygningens fremtræden balancerer på elegant vis mellem de horisontale linjer i sokkel, vinduessprosser og hovedgesims, og så gavlkvisten og tegltagets vertikale stræben. Det arkitektoniske udtryk er overordnet solidt, enkelt og harmonisk, uden andre dekorationer end de funktionelt betingede murankre, gesimser og hoveddør.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links