Søbygård ligger på en borgbanke ude i en sø. Hovedbygningen fra slutningen af ca. 1770 er elegant symmetrisk omkring en gavlkvist. Hele anlægget med ladegårdsplads og hovedbygning samt gårdspladsen med valnøddetræ og stynede træer samt stensætningen er fredet. Søbygård, der drives af Ærø Museum, lægger rum til udstillinger og koncerter.
.

Søbygård er bygget omkring 1580 af hertug Hans den Yngre som en fyrstelig ladegård oven på to borgbanker skabt i 1570’erne ved et stort jordarbejde. Søbygård indgik dermed som en del af hertugens omfattende fyrstegods, hvorfor der stadig kan ses oprindeligt bindingsværk og kalkmalerier i kælderen og på enkelte vægge i stuen. Hovedbygningen fik sit klassicistiske præg i slutningen af 1700-tallet, og en ombygning omkring 1830 har bevaret dette udtryk. I mange generationer var Søbygård ejet af de slesvig-holstenske hertuger, indtil kronen overtog bygningerne i 1729. I 1991 overtog den selvejende institution Søbygaard de stærkt forfaldne bygninger, der siden har gennemgået store restaureringer. Vindebroen blev helt nyopført i 2006. I 2001 blev Søbygård en del af Ærø Museum.

Videre læsning

Læs mere om Herregårde og voldsteder i Ærø Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder