Søby Volde er den mest imponerende borg på Ærø, som muligvis er anlagt allerede i kong Niels’ regeringstid 1104-34. Borgen lå inderst ved Vitsø Nor på øens sydkyst, og det formodes, at noret har været farbart på den tid. Borgen, som er Ærøs største og mest komplicerede middelalderborg, var bygget af tømmer og lå på en naturlig forhøjning, der var blevet yderligere forstærket som forsvarsanlæg. Mod nord lå en forborg med en palisade, og mellem forborgen og hovedborgen var to tørre voldgrave. Arkæologiske undersøgelser har givet fund af våben som armbrøstbolte og af mandskabets dagligdags udstyr som keramik, dyreknogler fra måltider og metalsager som knive, fiskekroge og seletøjsbeslag til heste. Borgen er formentlig anlagt af kongen som værn mod angreb fra den sydlige Østersøkyst og har været i brug frem til omkring år 1300.

Videre læsning

Læs mere om Herregårde og voldsteder i Ærø Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder