Brundby Stubmølle, tidl. Kolhøj Stubmølle
.

Brundby Stubmølle, tidl. Kolhøj Stubmølle ligger på Brundbyvej 23 A i Samsø Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Brundby Stubmølle blev opført i første halvdel af 1600-tallet på øen Endelave. Den er således sammen med Svanestubmølle en af de ældste, bevarede stubmøller i Danmark. I 1683 blev den solgt til Samsø og genopstillet på Dansebjerg syd for Brundby. Møllen havde oprindeligt kun en kværn med fik i 1800-tallet tilføjet en skallekværn. I 1817 blev møllen flyttet og opstillet på sin nuværende plads på Kolhøj, hvor den fungerede indtil 1939. Møllen blev istandsat i perioden 1961-1971 og siden 1983 har et tilknyttet møllelaug stået for pasning og fremvisning af møllen. Møllen blev gennemgribende restaureret i 2013 og er igen i funktion.

Beskrivelse

Kolhøj Stubmølle, ligger på Kolhøj i den nordlige del af Brundby på Samsø. Brundby Stubmølle har en firdelt møllefod, der er sat på en muret og støbt sokkel på en base af marksten. Møllekroppen er bræddebeklædt med lister over samlingerne og taget er stråtækt. Alt møllens træværk er tjæret. En del af møllens forside har en konveks form, mens den nederste del er lige ligesom de øvrige sider. På møllens bagside er et enrammet, tredelt vindue øverst. Møllen krøjes ved hjælp af stjerten på møllens bagside, over stjerten er en lille repos og en enkel ligeløbstrappe med håndliste, der løber langs møllens bagvæg. Fra reposen er der gennem en revledør adgang til møllens indre. Ved siden af reposen er bygget en lille udbygning af samme materialer som møllen og med ensidig taghældning. Stubmøllens tag har en let, knægtbåren udkragning på bagsiden, begge knægte har udskårne initialer. Stubmøllen har sejlførende vinger.

I det indre har møllen to lofter, på møllens nederste loft ses forskelligt mølleinventar herunder en tromlesigte, meltud, skallekværn og et stjernehjul, hvis diameter og placering forklarer møllens konvekse udformning på forsiden, og som driver skallekværnen, der placeret i en kasse over gulvniveau. Via en ligeløbstrappe er der adgang til øverste loft, hvor møllens ene kværn er. Her ses også møllens hånddrevne hejseværk.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi ved Kolhøj Stubmølle knytter sig til møllens høje beliggenhed på Kolhøj nord for Brundby. Den høje beliggenhed gør møllen synlig vidt om i landskabet og ikke mindst fra havet, hvor den gennem tiden har fungeret som sømærke for de sejlende.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi ved Kolhøj Stubmølle knytter sig i det ydre til møllen som en landbrugshistorisk funktionsbygning, idet den gennem sin arkitektur, vinger og stjert fortæller historien om det lokalt orienterede og af vejret afhængige, før-industrielle danske landbrug. Dertil kommer, at møllen som maskine vidner om et af de tidlige stadier i vindteknologiens historie. Der knytter sig også kulturhistorisk møllens karakteristiske udformning med en firdelt møllefod, møllekrop, tag, sejlførende vinger og stjert udført i træ. Hertil kommer kængtene med indridsede initialer, der med stor sandsynlighed vidner om møllens bygherre. Omkring møllen ses nedgravede sten, der har været anvendt sammen med krøjevognen til at krøje møllen op mod vinden.

I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til det ældre og oprindelige mølleinventar med samtlige detaljer. Et særegent træk ved Kolhøj Stubmølle er stjernehjulet på nederste loft, der via et stokkedrev driver skallekværnen, der er placeret i en kasse over gulvniveau. Hertil kommer sækkehejsen, der almindeligvis er koblet på gangtøjet, men som i Kolhøj Stubmølle er hånddrevet.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi ved Kolhøj Stubmølle knytter sig til den traditionelt udførte stubmølle, hvor den enkle og rent funktionelt betingede udformning og den virkningsfulde, mørke farvesætning resulterer i et enkelt og skulpturelt udtryk. De dekorative træk ligger i den forskelligartede anvendelse af træværket fra hækværkets lette og smidige konstruktion over møllekroppens enkle bræddebeklædning samt til det stråtækte tag.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links