Ved indkørslen til den store landsby Besser ligger den bygningsfredede præstegård mellem havens gamle træer og ud mod Samsøs åbne land med sit tjærede egebindingsværk under store stråtag. Præstegården udgør en fornem helhed med det 27 fag lange og gedigent udstyrede stuehus, som provst Just Tyrholm Villadsen Bing opførte i 1753. Fredningen omfatter også de ældre avlslænger, som den senere Trondhjembiskop, provst Peder Nielsen Krog, der var præst 1681‑88, byggede til afløsning for den hidtidige præstebolig på herregården Bisgård. Besser-Onsbjerg var et af landets største præstekald og længe sæde for Samsøs provster, bl.a. amtsprovst Carl Gustav Flemmer, der i 1812 oprettede et præstegårdsseminarium i præstegården, der eksisterede til 1818.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Præstegårde