Byleddet 2
.

Byleddet 2 ligger på Byleddet 2 i Syddjurs Kommune. Bygninger og omgivelser er fredet og har en tingslyst bevaringsdeklaration.

Beskrivelse

Den strå- og rørtækte bindingsværksbebyggelse med grundmuret nyere staldtilbygning, bestående af en fritliggende vestlænge med stuehus i 12 fag med to indgangsdøre fra gård og indvendigt med trefyldningsdøre og plankedøre med indgratede revler, en fritliggende nordlænge – heste- og svinestald – med vognrum og huggehus/værksted, opført med (genanvendt) egetømmer og granrundtømmer i tagværk og spiltove og med loftsadskillelse (delvist) af granrafter. Gulvet er lerstampet, hestestaldens belagt med pigsten, og der er hundehus i hjørnet, en vestlænge med lade og portgennemkørsel, opført med (genanvendt) egetømmer, granrundtømmer i tagværk og hanebånd på spærfag over portrum i krumvokset og – sammenbygget med en sydlænge med lade og tærskehald og konstruktivt som vestlænge (alt formentlig fra 1800-tallets midte) inklusiv den tilbyggede grundmurede og hvidkalkede kostald (fra omkr. 1950) med kostald, roerum samt malkemaskine samt den pigstensbelagte gårdsplads omgivet af de fire bindingsværkslænger.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links