Carlsbergviadukten ligger på Gammel Carlsberg Vej og Solbakken (mellem) i Københavns Kommune. Bygningen er fredet.

Beskrivelse

Carlsbergviadukten spænder med to buer over henholdsvis den firesporede jernbane og bilvejen Vigerslev Allé, der gennemskærer Valby Bakke. Den er omtrent 4,5 m. bred og 90 m. lang. Bropiller er udført af N. C. Monberg og overbygningen er leveret af E. Svendsen, Odense. Viadukten er opført i nittet jern og udformet som en dobbelt cirkelslagsbue-bro med tilslutningsfag i gitterdragerkonstruktion. Alt jern er hvidmalet. Broens tre midterste fundamentspiller er af granit, mens fæstepillerne fremstår murede i røde tegl med granitkvadre som murkrone. Vejen på broen udgøres af tværlagte egeplanker på jerndragere. Plankedækket er fornyet i 1971. Rækværket er en håndliste på firkantede stolper og herimellem snoede balustre på fladjern. Alt i nittet, hvidmalet støbejern. Tre steder langs broens sider folder rækværket sig om udkragede nicher. I de østvendte er placeret høje standerlygter af jern. Selve lysarmaturet er af nyere dato. Skrænterne langs bane og vej er på begge sider af viadukten beplantede, og de nærmeste bygninger er på den ene side Carlsbergs gamle bryggerigård og på den anden Carlsbergs overdirektørbolig. Viadukten ligger ganske frit og kan betragtes fra mange vinkler og afstande.

Bygningshistorie

I 1847 byggedes den første englændebro over jernbanen omtrent på samme sted som den nuværende viadukt. Denne var en muret trefagsbue-bro i gule og røde tegl, der i øvrigt inspirerede materialevalget i flere af Carlsbergs omkringliggende bygninger fra samme epoke. Broen nedreves pga. jernbaneudvidelser umiddelbart forud for opførelsen af den eksisterende i 1899, men var dog trods sine kun 50 år temmelig forvitret.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links