Faktaboks

Caspar Keilhau
Født
Meissen
Død
1657, Helsingør
Titel
Maler
Virkested
Danmark

Biografi

Caspar Keilhau blev aldrig som sin søn Evert (Bernhardo) Keilhau (Keil) en virkelig anerkendt kunstner. Selv om han ønskede at ernære sig som kontrafejer, kom han hovedsagelig til at leve som håndværker, men fungerede desuden som kunstsagkyndig vurderingsmand ved i alt 51 dødsboer. K.s præsteportrætter forekommer ganske konventionelle. Personerne, i ornat og helfigur, er placeret ved et bord med nogle få attributter. I hvilket omfang dette er resultatet af K.s egen indsats lader sig vanskeligt vurdere, da de bevarede malerier for størsteparten er stærkt op- og overmalet ved senere restaureringer.

Genealogi

Keilhau (Keilhou, Kegelhoff), Caspar, -1621-1657, maler. *ved Meissen i Sachsen, ?1657 i Helsingør (boregistrering 1.6.1657). ~1 med oldfrue på Kronborg Anne Ewertsdatter, Jacob Raposts enke, begr. 17.3.1652 i Helsingør. ~2 med Elline Christensdatter, ?1654 (skifte 19.12.1654). ~3 med Sigbrit Mortensdatter, ?efter 1657.

Uddannelse

Videre læsning

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links