Champagnehuset ligger på Grønningen 7-9 og Hammerensgade 8 i Københavns Kommune. Bygningen er fredet og har en tinglyst bevaringsdeklaration.

Beskrivelse

Hjørneejendommen består af to opgange med ialt otte fag mod Grønningen, et hjørnefag samt én opgang med ialt fire fag mod Hammerensgade. Ejendommen, der mod gaden er opført i røde teglsten, er i seks etager med kælder samt loftsetage, indrettet i sadeltaget, der er teglhængt med sortglaserede tagsten. Husets meget svære gadedøre er af lyse, lakerede planker, vinduerne har brunmalede, sprosseløse trærammer. Sålbænke og nedløbsrør er udført i kobber. Mod gården er murene opført i gule teglsten. Vinduesrammer og yderdøre er af brunmalet træ. Foran gårdfacaden ses en flere meter bred forsænket "gård" med slidske, hvorfra der er adgang til affalds- og vaskerum, cykelkælder og gårdtoiletter. Ejendommen er udført i et formsprog, der tager udgangspunkt i den nationale funktionalisme, men er tilføjet et meget personligt, ekspressivt præg, hvilket er karakteristisk for Ib Lundings arbejder. Han har således udnyttet facadeelementerne – vinduer, altaner og glasinddækkede karnapper – til at skabe et elegant, dekorativt virkende flademønster. Ydermere er facaderne levendegjort ved en karakteristisk vekslen mellem lejlighedernes mere traditionelle, funktionalistiske vinduespartier og trappeopgangenes runde vinduer, der som en perlesnor af bobler stiger til vejrs. På tilsvarende vis veksler indgangsdørenes udformning; de tre meget svære gadedøre, hvis massive udtryk svarer til de metertykke ydermure, har således hhv. spidsbuet, fladbuet og spidsbuet form. Disse former tilfører sammen med gårdsidens spidsbuede vinduer ved bagtrapperne bygningen et næsten romantisk, eklekticistisk præg. I det indre er især forhallen til Grønningen 7 meget fint udført med spidsbuet "hvælv", opbygget til gule teglsten. Gulvbelægningen her er som i de øvrige indgangspartier travertin, hvorimod trappetrinene er støbt i terrazzo. Lejlighedernes indgangsdøre samt elevatordørene er i mørktbejdset træ med runde glasglugger, der leder tanken hen på skibsindretning. Lejlighederne, der varierer i størrelse fra 1-3½ værelse, har alle egeparketgulve samt mørktbejdsede døre, fodpaneler og vindueskarme. Ønsket om at give lejlighederne det bedst mulige udstyr gjorde, at de alle blev opført med en række af samtidens mest moderne bekvemmeligheder; foruden altaner og elevatorer har alle lejlighederne således egen affaldsskat og "mælkelem" i (teaktræs-) køkkenet og i entréen egen knap til "elevatorkald". Sammenfattende er ejendommen både ud- og indvendigt velbevaret – i det ydre står facaderne stort set som oprindeligt, og yderdøre, vinduer samt tagbelægning er original. Den væsentligste ændring er indretningen af et par lejligheder i loftsetagen, hvor taget mod gaden har fået en række store ovenlysvinduer og mod gaden en tagaltan. I det indre er ejendommen tilsvarende velbevaret; trapperummene fremstår som ved opførelsen, og i størstedelen af lejlighederne er den oprindelige plandisposition og den originale indretning i form af gulvbelægninger, døre, karme, radiatorskjulere og køkkeninventar hovedsageligt intakt.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links