Faktaboks

Cornelia Zibrandtsen
Født
23. august 1952, København
Titel
Arkitekt, landskabsarkitekt
Virkested
Danmark

Biografi

Cornelia Zibrandtsen udviser stor omhu for at forstå de omgivelser, hun skal projektere anlæg i, og det sætter sine spor i planerne og materialevalget, hvis patineringsegenskaber bliver afgørende. Vognporten i den gamle park ved Næsseslottet, Holte, er således udført med søjler af afbarkede Thujakævler og taget af Thujaspån, så bygningen harmonerer med den skov den ligger i og den gamle mur den ligger op ad. Til Sophienberg har Z. tegnet haveanlægget og yderligere strammet dets oprindelige barokform op. Karreen på Frederiksberg er indrettet pragmatisk i klare former med stor hensyntagen til de beboerbehov, der kan opfyldes på det meget lange, men smalle areal. Forslaget til landskabsudvikling for Ørestaden udmærker sig ved store, klare former, der passer til det vidtstrakte landskab.

Genealogi

Zibrandtsen, Cornelia Marianne Lone, *1952, arkitekt og landskabsarkitekt. *23.8.1952 i Kbh. Forældre: Museumsdir., kunsthist. Jan Cornelius Z. og turistfører Tove Meyer. ~11.8.1982 i Gent. med prof., ark. Erik Christian Sørensen, *28.11.1922 i Kbh., søn af dir. Kristian S. og Marie-Cecilie Stefanie Mortensen.

Uddannelse

Kunstakad. Kbh., ark.sk. 1972-79; Landbohøjsk. 1981- 84.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links