Fredede og Bevaringsværdige Bygninger (FBB) er Slots- og Kulturstyrelsens register over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger i Danmark. Hjemmesiden består af en offentlig del, hvor alle kan søge oplysninger, samt en ikke-offentlig del til brug for kommunernes og Slots- og Kulturstyrelsens registrering og sagsbehandling. Artiklerne på trap.lex.dk fra databasen omhandler kun de fredede bygninger, og ikke de bevaringsværdige.

Databasen indeholder oplysninger om landets ca. 9000 fredede bygninger og om de ca. 355.000 bygninger, hvis bevaringsværdi er blevet vurderet. Desuden indeholder databasen basisoplysninger om landets flere end 4 mio. bygninger. Disse informationer stammer fra Bygnings- og Boligregister (BBR), hvorfra de opdateres automatisk.

På trap.lex.dk er registreringerne af de fredede bygninger beriget med et fornyet layout, der præsenterer al tekst og alle billeder fra databasen, samt videre læsning med henvisning til andre fredede bygninger i nærheden. Artiklerne kan søges frem både på titel, kategori og ved søgning i kortfunktionen.

Fredede bygninger

Registreringen af de fredede bygninger er Slots- og Kulturstyrelsens ansvar, og den finder sted i henhold til lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger. Alle fredede bygninger er fredet både indvendigt og udvendigt. Det betyder, at man ikke må ændre på bygningen uden Slots- og Kulturstyrelsens tilladelse.

Fotografier

FBB rummer i øjeblikket ca. 380.000 fotografier, hvoraf ca. 160.000 er offentligt tilgængelige. Antallet af billeder vokser dog til stadighed dels ved nyoptagelser, dels ved samkørsel med Slots- og Kulturstyrelsens digitale billedarkiv.

Videre læsning

Mere om databaser på trap.lex.dk

Eksterne Links