Den grå Hal, Christiania ligger på Mælkevejen 63 i Københavns Kommune. Bygningen er fredet og har en tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Den grå Hal lå oprindeligt i Holcks Bastion (bastionen var beliggende, hvor nu Dantes Plads og Glyptoteket ligger i dag). Ridehuset fungerede som ridehus for hestgardens kaserne (beliggende mellem Frederiksholms Kanal og Vestervoldgade, i dag atelierer for billedhuggerskolen). Ved nedbrydningen af Vester Vold i 1880'erne, blev ridehuset flyttet til Bådsmandsstrædes Kaserne, hvor det genopførtes i 1891.

Beskrivelse

Ridehuset: Den grå Hal er placeret parallelt med de seks stald- og mandskabsbygninger, der i dag udgør komplekset Mælkevejen. Pladsen foran Den grå Hal var tidligere ridebane. Området har således i militærets tid været opbygget som et stramt aksefast anlæg. Ridehuset fremtræder som et muret hus med skurede facader og papdækket heltag. Ydervæggene er opbygget som en traditionel bindingsværkskonstruktion med en udvendig skalmur af gule flensborgsten. Bygningen har mod vest 9 store støbejernsvinduer, der i dag er dækket med plader. Bygningens sydgavl har i midten øverst et stort, halvrundt støbejernsvindue, nedenunder et støbejernsvindue svarende til vinduerne på vestsiden og til siderne to portåbninger med støbejernsovervindue. Nordgavlen har et tilsvarende halvrundt støbejernsvindue, men kun én midtstillet portåbning. Nordgavlen har indskriften 1853, medens sydgavlen har årstallet 1881. Østsiden havde oprindeligt en helt lukket facade, kun forsynet med en stor midtstillet port. I dag er der mod øst tilbygget publikumstoiletter og backstage-område. Tilbygningen rører ikke ved ridehusets mur, men er lagt som to barakker med en forbindelsesgang gennem den tidligere portåbning. Ridehuset indvendigt er en stor hal. Taget bæres af otte fritstående spærfag, der i en imponerende bue spænder over hele bygningens bredde. Konstruktionen er en Bohlendach konstruktion, hvis fordel er den store spændvidde og en relativ besparelse på svært tømmer. Hertil kommer at konstruktionen ikke hviler med hele sin tyngde på væggene, hvorfor disse kan opføres som lette vægge. Under den nuværende tagpapbeklædning findes den oprindelige tagbelægning af skifer. Bohlendach-betegnelsen dækker, som Elling siger, et lille stykke europæisk arkitekturhistorie. Metoden beskrives allerede i 1578, hvor den franske arkitekt L'Orme giver anvisning på, hvordan man konstruerer et højt og vidt spændende tag alene over parallelle, udadsvungne træbuer, og derved sparer den svære og kostbare tagstol. Denne renæssance konstruktion blev genoptaget i Paris i 1780'erne og nåede via Tyskland, hvor den blev udbredt bl.a. i ridehuse i Berlin, til Danmark. Ridehuseet står med den store hal som oprindeligt, hallen benyttes i dag som teaterrum, musikscene og andre store begivenheder.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links