Den grønne Hal, Christiania ligger på Fabriksområdet 56 i Københavns Kommune. Bygningen er fredet og har en tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Den grønne Hal er opført som ridehus for den dengang nyopførte Bådsmandsstrædes Kaserne.

Beskrivelse

Ridehuset er en træbygning med en bærende konstruktion bestående af 7 fritstående spærfag, der spænder over hele bygningens bredde. Ydervæggene er opført i bindingsværk med en vandret bræddebeklædning på ydersiden. Brædderne er notede og malede. Tagets oprindelige skiferbelægning er dækket af tagpap. Bygningen fungerer som et stort lagerrum bortset fra, at der i hjørnet til venstre for hovedporten er indrettet et afskærmet butikslokale i to etager med ovenlys og at der i forbindelse med butikslokalet over hovedporten er bygget et indskudt dæk med kontorlokale. Den grønne Hal er placeret i Ulrichs Bastion. I forhold til bastionens femkantede form virker placeringen meget klemt både i forhold til selve volden og i forholdt il det lille krudthus.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links