Den tidl. Birkede Skole ligger på Møllevej 16 i Roskilde Kommune. Bygningen er fredet.

Beskrivelse

Den kombinerede skole og lærerbolig, der er naturskønt beliggende med udsyn til åbne marker, omgivet af frugthave og mod vejen en række gamle lindetræer, er et yderst velbevaret, vinkelbygget Bedre Byggeskik anlæg med røde blankmure, hvidpudsede gesimser og halvvalmet tag, teglhængt med røde sten. Pånær én dør er de originale, grønmalede fyldningsdøre bevaret, ligesådan de originale vinduer med småsprossede, hvidmalede rammer, heriblandt de tre store skolestuevinduer, der har bibeholdt sit uklare glas i de nedre rammer, beregnet på at eleverne ikke skulle distraheres i timen af udsigten. Bygningen har endvidere tre originale skorstenspiber og ved den vestlige gavl en ældre, formentlig oprindelig havestue med muret underdel og hvidmalet træværk. Den tidligere skole, der siden skolens ophør i 1965 har fungeret som privatbolig – p.t. for den sidste førstelærers datter – har i det indre bevaret den oprindelige planløsning med skolestue med egen indgang i anlæggets ene fløj og lærerbolig med separat indgang i den anden fløj. Væsentligste indvendige ændring er opdelingen og ombygningen af den ene af de to oprindelige forstuer (én til pigerne og én til drengene) til tekøkken og toilet. Den anden forstue står fuldkommen intakt med harlequinternet klinkegulv og rødmalede fyldningsdøre, vægpaneler og knagerækker. Selve skolestuen står ligeledes i sin oprindelige form med ferniserede bræddegulve, grønmalede paneler og tavle og har som overalt i bygningen bibeholdt sine originale fyldningsdøre. I lærerboligen har man ligeledes bevaret rumdispositionen som på opførelsestidspunktet, dog er en enkelt skillevæg nedtaget mellem to mindre stuer i husets vestlige ende. Det meget velbevarede, fritliggende udhus, fremstår ligeledes i rød blankmur med valmtag, teglhængt med sortglaserede tegl. Revleporte og revledøre samt vinduesrammer er grønmalede. Husets sydlige del er indrettet som vognport, den nordlige rummer fire bevarede retiraderum.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links