Den tidl. sparekasse ligger på Algade 11 i Stevns Kommune. Bygningen er fredet.

Beskrivelse

Ejendommen er beliggende midt på Store Heddinges hovedstrøg, Algade, og markerer ved sin fremtræden i gadebilledet sparekassens betydning for den lille provinsbys økonomiske liv. Ejendommen består af forhus med forskudte etager samt gennemkørselsport til to bagvedliggende gårde. Forhuset er opført i tre etager med udnyttet tagetage. Det er mod gaden opført i munkesten, medens bagsiderne mod gården er i pudset mur. Facaden fremtræder todelt. Den ene side har et stort opsprosset vindue med hvidmalede søjler ind til sparekassens ekspeditionslokale, og afsluttes med kamtakket gavl med hvide gesimser og dekorationer. Facadens anden side er forsynet med en række tætsiddende vinduer adskilt af 4 hvidmalede børnefigurer. Hovedindgangen til sparekassen findes i portrummet ad en svunget trappe med muret rækværk. Portrummet er dekoreret med kridtstensbånd og belagt med klinker i sildebensmønster. Forhus og sidefløj forbindes i første gårdrum af et rundt trappetårn kronet med tårnhætte og vejrhane. Sidefløjens monumentale indgangsparti med ligeløbstrappe og søjlebåret, overdækket trappeafsats indeholder samtidig nedgang til kælder. Forreste gårdrum har knyttet sig til ejendommens officielle funktion. Således har sidefløjens indgangsparti været indgangen til sparekassedirektørens kontor. Bageste gårdrum har haft en mere praktisk funktion og er ikke forsynet med dekorative elementer. Som det var sædvane i provinsen afsluttes gårdrummene med et haveanlæg. Sparekassens arkitektoniske udtryk hører i arkitekturhistorien til en sammensat og tilbageskuende historicisme, som normalt ikke værdsættes højt. Ser man imidlertid på arkitekturen i bygningen som var det en annonce i bybilledet, ser man alle de bygningstræk, der i den folkelige bevidsthed melder om soliditet, tradition og evne til at skabe overskud. Munkestenene i facaden, gitrene og søjlerne foran vinduerne, den nederlandske trappegavl og den italienske gård – alle disse enkelttræk er sammensat, så de danner det traditionelle "billede" af en bank eller sparekasse. Det fungerer som bevidsthedsmanipulation af højeste klasse, hvor arkitekturen og funktionen er smeltet sammen. Hvor tidens arkitektoniske strømninger hældede mod klassicismen med dens lyse, lette og tilgængelige udtryk, får denne arkitektoniske strømning først sent adgang til pengenes bygninger.

Bygningshistorie

Ejendommen er opført i 1925 for Sparekassen for Store Heddinge og omegn. Sparekassen er oprettet i 1839, fik 1898 opført bygning af arkitekt Aage Lauritzen og flyttede i 1926 til Algade 11. Den hurtige flytning fra en sparekassebygning til en anden samt det sene opførelsestidspunkt for Algade 11 kan pege på, at bygningens udstråling af "gammel bankbygning" er blevet opfattet som en væsentlig konkurrenceparameter, idet der i Store Heddinge var en konkurrerende sparekasse samt en bank og bankfilialer. Arkitekten Gustav Bartholin Hagen har i Algade 11 benyttet et tilbageskuende formsprog med mindelser fra den italienske palads- og bankbygningstradition. I arkitekturhistorien er Hagen bedre kendt for sit samarbejde med Edvard Thomsen om Øregaard Gymnasium (1922-24), der er formet i klassicistisk stil. Sparekassefunktionen er i dag nedlagt, sparekasselokalerne står p.t. tomme og resten af ejendommen er opdelt i 5 lejemål. Etageplanerne har dog kun undergået små forandringer i forbindelse med denne opdeling.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links