Doktorparken i Randers er opkaldt efter overlæge Otto V. Lassen, der skænkede arealet til kommunen, og parken er anlagt (1913-1915) på et lavtliggende og fugtigt areal langs Oust Møllebæk. Der blev gravet ud til en sø med to holme og en vig, der fører ind i en kilderig sænkning. Søen var tiltænkt skøjteløb, og i parken findes opholdspladser og en oval rosenhave. Beplantningen er varieret, afpasset efter den fugtige bund med pil og kornel, men der er også stedsegrønne træer og buske.

Videre læsning

Læs mere om Randers' parker

Læs også om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur

Eksterne links