Domkirkepladsen 1
.
Domkirkepladsen 1
.

Domkirkepladsen 1 ligger på Domkirkepladsen 1 i Aarhus Kommune. Bygningen er fredet og har tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

I 1937 fik Aarhus som den første købstad sin egen filial af Nationalbanken. På grund af pladsmangel og for samtidig at kunne udvide Bispegade blev denne første nationalbankfilial nedrevet i 1926 og erstattet af den nuværende. Tegningerne er udført af Axel Berg, som lod sin inspirere af den engelske arkitekt, Indigo Jones' fortolkning af Palladio. Byggeriet blev Axel Bergs sidste.

I Nationalbankens jubilæumsskrift for Århus Filials 150 års jubilæum er der gengivet en bygningsbeskrivelse fra opførelsestidspunktet: "Det er en fornem Bygning, som i sit Ydre virker tillidsindgydende ved sit Præg af Velhaver-Soliditet, sine kønne, kraftige Linier og sit harmoniske Forhold mellem Puds og Natursten. Der er ikke tilsigtet nogen Modernisme eller Originalitet i denne arkitektur. Bygningens Ydre er i Ordets bedste Forstand gammaldags".

I 1983 blev bankbygningen udvidet i en etage mod nord, således at de tre fløje er sammensluttet i nederste etage. Da Nationalbanken i 1989 skulle afhænde bankbygningen, blev den købt af Nykredit, der lod C.F. Møllers Tegnestue udarbejde planerne for nyindretningen, bl.a. frilæggelse af det originale stukloft og etablering af en balkon, der "svæver" gennem det højloftede ekspeditionslokale uden kontakt til ydervæggene.

Beskrivelse

Bygningen fremstår i det ydre stort set uforandret siden opførelsen. Facaderne er pudset med porfyrit med anvendelse af Nexø sandsten til indfatninger, sokkel, gesims og attika. Gavlhjørnerne, de tre midterste fag på sidefløjene og to piller på hovedfacaden er refendfugede. Ekspesitionslokalets syv store vinduer i hovedfacaden er indrammet med kvadrestik og afdækket med svær segementbuede fordakninger. Husets lave valmtag er kobbertækket.

I det indre er trapperummet bevaret med bl.a. marmorgulv, mahognidøre og messinggelænder. I ekspeditionslokalet er det originale stukloft frilagt, og der er indføjet en moderne halogenlampe i hver af de ca. 300 rosetter til erstatning for den originale belysning, hvor kun hver anden række havde lampested. I direktørkontoret er såvel stuklofter som mahognipaneler og døre bevaret.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links