Druebjerggård
.

Druebjerggård ligger på Tåstrupvej 31 i Stevns Kommune. Bygningen er fredet.

Beskrivelse

Huset er grundmuret 24 m langt og godt 8 m bredt, kampestensfundament, murede hvidkalkede vægge og bølgeeternittag. Det har tidligere haft tagpaptag. Der har oprindeligt været en port i hver ende, men det er kun den ene port, der er bevaret. Møddinghuset indgår som en del af Druebjerggård, som ligger ved siden af det i 1983 fredede husmandssted "Trines Hus" (omkring 1770). "Trines Hus" anvendes i dag som museum. Det ejes af Jens Herluf Jensen. Omkring århundredeskiftet har der eksisteret over 17.000 møddinghuse i Danmark. De fleste var træbygninger, som i dag er gået til. Diverse forspørgsler har godtgjort, at der kun er bevaret meget få møddinghuse. D.d. er det eneste kendte bevarede eksempel i et hjørne på en gård i Sigerslev i St. Heddinge Kommune. Her havde der også eksisteret et selvstændigt, muret møddinghus, med det er nu nedrevet.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links