Eldorado ligger på Dyrhave 101 i Aabenraa Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Gården er en såkaldt kaptajnsgård opført 1769 af skipper Jens Hansen (Styding), hvis familie havde den sidst i 1800-tallet. De nuværende ejeres slægt har haft den siden 1909. Gårdens navn "Eldorado" skyldes digteren Mads Nielsen (1879-1958), der besøgte den i begyndelsen af 1900-årene, og som nok er bedst kendt for sangen fra "Danmark frit" 1945: "En lærke letted, og tusind fulgt".

Beskrivelse

Stuehuset (1769) har hvidkalkede, murede vægge på syldsten. Det oprindelige stråtag er nu erstattet af et halvvalmet eternittag og to nyere skorstenspiber. Bygningen var oprindelig 8 fag lang, men blev i 1820'erne udvidet med 1 fag. Hoveddøren er den oprindelige, fint udskårne tofløjede Louis Seize-dør placeret i et kurvehankbuet murhul. Vinduerne er i vidt omfang de oprindelige torammede sprossevinduer med 6 ruder i hver ramme. I østgavlen er et torammet vindue med blysprosser. Mod havesiden er bevaret stabler til skodder ved vinduerne. På sydsiden mod haven er taget trukket ud og båret af to udskårne egestolper fra en langt ældre gård, der tidligere hørte til ejendommen, men blev nedrevet ca. 1930. Endvidere er der isat en nyere havedør i et tidligere vinduesfag. Bygningens østlige del har været indrettet til aftægtsbolig, som har været anvendt indtil for ca. 30 år siden. Indgangen hertil ligger i bygningens østligste fag og er en fyldingsdør med udsmykning og farvesætning, der er inspireret af hoveddøren. Der er bevaret adskillige fyldingsdøre med beslag fra 1700- og 1800-tallet samt et fast skab med døre med barokke fyldinger fra en tidligere alkove samt malede blomsterfriser over vinduerne.

Huggehuset, "Backhuus" er formodentlig samtidig med stuehuset. Nord- og vestsiderne er bevaret i den oprindelige bulkonstruktion, mens siderne mod øst (gårdspladsen) og syd senere er omsat i mur. Under den sydlige del findes en muret kælder. Det oprindelige tegltag er erstattet af eternittag. Gavltrekanterne er bræddeklædte. Bygningen rummede oprindeligt en ovn og et pigekammer med alkove mod syd. Ovnen findes ikke længere og rummet har sidst været anvendt som værksted og brænderum. Under det oprindelige pigekammer har været en kartoffelkælder. Stalden mod øst og laden mod nord har murede vægge, tage med trempelkonstruktion og pandeplader. Bygningerne er ombygget og ændret flere gange. Den største ændring er formentlig gennemført i 1926, hvor de oprindelige stråtækte tage er ændret til trempel-konstruktion. Nordsiden af laden står i gul grundmur, mens de øvrige sider er hvidkalkede. Gårdspladsen er pikstensbelagt.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links