Elstrup Mølle
.

Elstrup Mølle ligger på Fynshavvej 12 i Sønderborg Kommune. Bygningen er fredet.

Beskrivelse

Lokalitetsbeskrivelse fra 1998, Torben Olesen: Møllen blev oprindelig opført i 1855 i Østerholm på Als. I 1888 blev møllen nedtaget og genopført på sin nuværende plads i Elstrup. Møllen er en hollandsk vindmølle til maling af korn. Både undermøllen og mølletårnet er opført som en trækonstruktion beklædt med malede zinkplader. Møllehatten er løgformet og beklædt med malede zinkplader. Møllen er forsynet med svikstilling, vinger med jalousier, vindrose, selvkrøjer og selvsvikker. Indvendig forefindes alt gangtøj i form af vingeaksel, hathjul, krondrev, hovedaksel, stjernhjul og spilstokke samt fire kværne, rensemaskine, plansigte, valsestol og elevator. I 1914 installeres den første hjælpemotor i møllen. Omkring 1920 blev møllen moderniseret og forsynet med nye vinger og elevator. I 1933 installeres en ny dieselmotor og i 1939 en elektromotor. I 1960 blev hele møllen restaureret. I 1984 blev mølleriet indstillet. 1890 opføres et bageriudsalg, en magasinbygning og en staldbygning i grundmur med trempelkonstruktion tækket med pandeplader. En del af bageriudsalgsbygningen blev i 1914 inddraget til motorhus.

Den oprindelige bageribygning blev i 1948 erstattet af den nuværende staldbygning. Magasinbygningen og staldbygningen rummer i dag en samling af forskellige mølledele og fungerer som en form for møllemuseum. I magasinbygningen findes endvidere en dieselmotor fra Burmeister & Wain fra 1906, motor nr. 2, som firmaet fremstillede i København. På ejendommen findes desuden en garagebygning samt en villa fra ca. 1950. Disse to bygninger kan ikke tilskrives væsentlige kulturhistoriske eller arkitektoniske værdier. Den nuværende ejer er 3. generation på stedet og finder ikke. at han mere alene kan påtage sig den løbende vedligeholdelse af møllen. Ejeren har derfor søgt kommunen om tilladelse til nedrivning af møllen. Kommunen har foreløbigt meddelt ejeren, at møllen kan nedrives medmindre den fredes.

Møllens tilstand må betegnes som rimelig god. Dog forestår der en udbedring af to af de otte højben, af vejrbjørnen og tapbjælken, af krøjeringen samt af vindrosen. Møllen kan dog fortsat fungere. De tre øvrige må betragtes som rimelig vel vedligeholdte.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi ved Elstrup Mølle knytter sig i det ydre til møllen som et vidnesbyrd om et af de tidlige stadier i vindteknologiens historie. Yderligere er Elstrup Mølle en landbrugshistorisk funktionsbygning, der gennem sin arkitektur og sit interiør, fortæller historien om det lokalt orienterede, og af vejret afhængige, førindustrielle danske landbrug. Vindmøllens sammenbygning med motorhuset og magasinbygningen er ligeledes en væsentlig del af den kulturhistoriske værdi. Yderligere knytter der sig kulturhistorisk værdi til den aflæselige udvikling gennem tiden, senest med sammenbygning mellem magasinbygningen fra 1890 og staldlængen fra 1948. I det indre knytter den kulturhistoriske værdi ved Elstrup Mølle sig til den bevarede etageinddeling samt til den ligeledes bevarede elmotor, gangværket, kværnene, samt til det øvrige mølleinventar.

Arkitektonisk værdi

De arkitektoniske værdier i Elstrup Mølle knytter sig i det ydre til møllens anseelige størrelse, den med pandeplader beklædte undermølle med trævinduer, den med diagonalt formede blikplader beklædte krop, omgangen og den bådformede hat med blikplader. Hatten med vindrose samt vinger med selvsvikning er nedtaget til reparation. Ved det med møllen sammenbyggede motorhus og magasinbygning, samt den lidt nyere staldbygning knytter de arkitektoniske værdier sig endvidere til de høje trempelkonstruktioner og de ret flade tage med pandeplader. Desuden til støbejernsvinduerne og revle-døre/porte.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links