Liliegade 1 ligger på Liliegade 1, hj. af Stengade i Sønderborg Kommune. Bygningen er fredet og har tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Trefags hus med højt styrterum. Nu for det meste grundmuret rest af rækken af 1600-tals bindingsværks våninger (lejeboder) langs strækningen Bjerggade-Mariegade.

Beskrivelse

Bygningen ligger på hjørnet af Liliegade og Stengade, midt i Sønderborg. Liliegade 1 er en tre fag lang, grundmuret bygning i én etage med et kraftigt udkragende, teglhængt heltag hvori der sidder en skorstenspibe og et enkelt nyere tagvindue. Bygningen har sort sokkel, gulmalede murflader og nyere hvidmalede, torammede, koblede vinduer. Den ældre hoveddør er tofløjet med fast sidestykke og udsmykket med en bred lisén med fremhævede kanelleringer. På gavlen ses flere murankre. I det indre ligger køkkenet mod gavlen der vender mod gaden, mens en nyere trappe fører til tagetagen, der står med synlige hanebånd samt listebeklædte bræddevægge. Der er bevaret flere ældre fyldingsdøre med bukkehornsbeslag.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi knytter sig til bygningens markante placering på hjørnet af Liliegade og Stengade, hvor den med sin beskedne størrelse, markante tagrejsning og enkle udtryk er med til at opretholde det traditionelle købstadsmiljø.

Kulturhistorisk værdi

I det ydre knytter den kulturhistoriske værdi sig til bygningens beskedne størrelse på kun tre fag, de enkle muranke samt det stejle heltag med den store udkragning, der vidner om bygningens oprindelse i 1600-tallet. Hertil kommer hoveddøren med den brede, kanellerede pilaster. I bygningens indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til de bevarede dele af den oprindelige konstruktion samt de oprindelige og ældre bygningsdele, herunder fyldingsdøre og bukkehornsbeslag.

Arkitektonisk værdi

I bygningens ydre knytter den arkitektoniske værdi sig til det beskedne hjørnehus med det kraftigt udkragende tag. Udtrykket er på en gang ydmygt og solidt, uden anden detaljering end de smalle, funktionelle murankre og hoveddøren.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links