Kirkeallé 4 ligger på Kirkeallé 4 i Sønderborg Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Tidligere ringerbolig til Sct. Marie Kirke, bindingsværk, iflg. inskription opført 1641.

Beskrivelse

Bygningen, der ligger ved Sct. Marie Kirke i Sønderborg er fem fag langt og opført dels i brunt opstreget bindingsværk dels i pudset og hvidkalket grundmur. Taget er et heltag belagt med røde vingetegl. I rygningen sidder en skorsten med sokkel, skaft og gesims og i tagfladen mod gaden findes to støbejernstagvinduer. Gavltrekanterne er beklædt med lodrette brædder og afsluttet af et vandbræt. Indgangspartiet udgøres af en fyldingsdør med overvindue. Døren nås via en vinkeltrappe med trin af granit og et sortmalet jerngelænder. Vinduerne er traditionelt udførte, torammede og opsprossede trævinduer. Døre og vinduer er malet blå.I det indre findes en ældre planløsning med entre med trappe til den udnyttede tagetage. De øvrige rum er af beskeden størrelse. Det indre er generelt præget af nyere overflader.

Miljømæssig værdi

For Kirke Allé 4 er den miljømæssige værdi knyttet til placeringen i nærhed til Sct. Marie Kirke, der fungerer som bagtæppe for huset. Tillige ligger huset markant placeret hvor vejen drejer, og bliver derved et visuelt fikspunkt ved færdsel langs Kirke Allé. Endvidere findes der miljømæssig værdi i samspillet med det lille murede kapel øst for bygningen.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi er for Kirke Allé 4 knyttet til bygningens oprindelse som ringerbolig til Sct. Marie Kirke, hvilket kan aflæses i placeringen umiddelbart foran selve kirken og i nær tilknytning til kapellet. Endvidere er bygningen et tidstypisk eksempel på et beskedent og rationelt byggeri, der er opført i bindingsværk, og senere delvist omsat i grundmur mod kirken. I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til de bevarede dele af den ældre planløsning samt de ældre bygningsdele, herunder bjælker og kopbånd.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi er knyttet til bygningens hovedform, der er af beskeden størrelse, men med vellykkede proportioner. De enkle facader uden dekoration giver sammen med de næsten ubrudte tagflader huset et enkelt og prunkløst udtryk, som tilpasser sig miljøet omkring kirken.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links