Fra nordøstbredden spejler Gråsten Slot malerisk sine hvidkalkede bygninger i Slotssøens blanke vand. Selv om den fiskerige sø huser mange store karper, er slottets karpeopdræt foregået i karpedammene bag slottet og i »prinsessesøerne« i Rinkenæs Skov. Af hensyn til både kongehuset og søens dyreliv er fiskeri i Slotssøen normalt ikke tilladt, men af og til åbnes der for, at lokale lystfiskere i kortere perioder kan teste fiskelykken på søens gedder og de store karper.
.
Efter Genforeningen i 1920 blev Gråsten atter en del af Danmark, og i 1935 overgik slottet til den daværende kronprins Frederik og kronprinsesse Ingrid som deres sommerresidens. Dronning Ingrid anlagde haven med inspiration fra moderens engelske have på Sofiero i Skåne.
.

Gråsten Slots naturskønne placeringnær Nybøl Nor skyldes, at familien Ahlefeldt til Søgård havde en jagthytte på dette sted. I år 1600 nævnes Gregers Ahlefeldt som herre til Gråsten, og han lod både hoved- og avlsbygningerne nyopføre på slottets nuværende plads. Men formentlig i storkansler Frederik Ahlefeldts ejertid indtil 1686 blev der indledt et nyt slotsbyggeri. Grev Frederik Ahlefeldt den Yngre fortsatte byggeriet, muligvis med François Dieussart som arkitekt, og resultatet blev et fornemt trefløjet anlæg lukket med en lav portfløj. Fløjene havde hjørnepavilloner, og hovedfløjen et højt midterparti kronet med en spirprydet lanterne.

Den bevarede slotskirke i nordfløjen giver et indtryk af slottets uhyre rige indre. Den har en mægtig hvælving med stukudsmykninger på lyseblå bund og omløbende galleri med indfældede loftsmalerier i begge etager. Fra 1725 kom Gråsten til at høre under hertugerne af Augustenborg og var dermed ikke længere fast beboet. Da hoved- og sydfløjen i 1757 gik til ved en brand, blev de dog bygget op igen ved Gottfried Rosenberg, om end hovedfløjen blev reduceret til en énetages gang, mens portfløjen forsvandt. I 1842 blev hovedfløjsgangen udbygget med et midterparti med et klokketårn.

Efter Treårskrigen 1848‑51 og augustenborgernes flugt fra deres godser blev det overvejet at lade arkitekt L.A. Winstrup ombygge Gråsten til residens for Frederik 7. Det gik dog i stedet tilbage til den augustenborgske slægt for i 1921 at blive solgt til den danske stat. I anledning af kronprins Frederik 9.s bryllup i 1935 blev slottet indrettet til kongelig sommerbolig.

Den ca. 11 ha store Gråsten Slotshave fremstår som en engelsk inspireret blomsterhave med slyngede stier, sø og vandløb i pagt med det omgivende landskab. En del gamle løvtræer fra hertug Frederik Christians tid i 1800-tallet og hans romantiske haveanlæg er bevaret, mens næsten intet er tilbage af den tidligere barokhave. Voldgraven, der omsluttede slotsholmen i nord og øst, er tilkastet, men den aflange dam ved alléen er bevaret. Især dronning Ingrid har med mange blomsterbede præget Gråsten Slotshave. Da slottet blev kongehusets sommerresidens i 1930’erne, anlagdes et gartneri her, og i 2020 genskabtes en kongelig køkkenhave, der er offentlig tilgængelig.

Gråsten Slot er uløseligt forbundet med æblet af samme navn (også kaldet gravenstener), som i 2005 blev kåret til Danmarks nationalfrugt på initiativ af den danske frugtbranche. Ifølge traditionen hentede grev Frederik Ahlefeldt den Yngre æblet til Gråsten fra et fransk kloster omkring år 1700. Fra slotshaven blev det smagfulde æble udbredt til de alsiske frugtavlere og med tiden til resten af landet gennem Danmarks første planteskole, Vothmanns Have fra 1726. Gråstenæblet har efterhånden vundet hævd som et klassisk dansk æble.

Videre læsning

Læs mere om Slotte i Sønderborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Slotshaver

Se alle artikler om Slotte