Befolkningsudviklingen i Gråsten 1921‑2020.
.
Området omkring Torvet og de tilstødende gader er centrum for Gråstens handelsliv. Området ligger lige syd for Slotssøen. Nordøst for Slotssøen ligger Gråsten Slot.
.
Det centrale Gråsten, 2020. Slotsgade, Torvet og Borggade er byens hovedstrøg med serveringssteder, dagligvarer og specialbutikker. På Torvet ses Det Gamle Rådhus, der nu er hotel, og i Slotsgade ligger Den Gamle Kro tæt ved søen, hvor også Gråsten Slot ligger. På halvøen Fiskenæs sydøst for kortudsnittet findes en moderne feriepark ved marinaen. Ulsnæscentret og byens største industriområde ligger på Alnor Næs umiddelbart syd for kortudsnittet.
.
Befolkning og areal i Sønderborg Kommunes byer med mindst 200 indbyggere (2020).
.

Gråsten har en befolkning på 4.302 og et areal på 3,4 km2. Den ældste del af byen ligger ved Sildekule, en sidevig til Nybøl Nor, mens Gråstens sydlige bydel Alnor, der tidligere var en landsby, ligger ved Flensborg Fjord. Noret er forbundet med Flensborg Fjord via det smalle Egernsund, og siden 1968 har en bro forbundet Gråsten med Egernsund. Bag noret hæver et skovbevokset morænelandskab sig i indtil 45 m’s højde, og de største skove, Rode Skov, Dyrehaven og Rinkenæs Skov, afgrænser byen mod vest og nordvest.

Gråsten er station på banelinjen Sønderborg-Tinglev og har dermed forbindelse til Den Østjyske Længdebane. Fra Gråsten er der 16 km til Sønderborg, 22 km til Aabenraa, 17 km til grænsen ved Kruså og ca. 4 km til Sønderborgmotorvejen. Byens største turistattraktion er Gråsten Slot og Slotshave ved Slotssøen.

Landevejen mellem Sønderborg og grænsen gik indtil 1970’erne gennem Gråstens smalle hovedstrøg Slotsgade, Torvet og Borggade med store trafikophobninger til følge. Passagen er stadig byens hovedgade med serveringssteder og vareudbud, men efter anlæggelsen af bl.a. Sildekulevej er en del af butikkerne flyttede til Alnor Næs, der nu rummer et boligkvarter, Ulsnæscentret, der er et stort forretningsområde, og byens største erhvervsområde med bl.a. Danfoss Drives A/S.

Stednavnets betydning

Selv om den ældste herregård Gråsten er ældre, synes navnet på den først at være overleveret i år 1600, hvor det optræder i formen Grauesteen. I senere kilder findes det som Grawestein (1648), Growstein (1649) og Grausteinhoff (1652); i 1721 optræder parallelformerne Gravenstein og Graasteen på hhv. tysk og dansk. Forleddet er adjektivet grå, oprindelig i den tyske form grau. Efterleddet er substantivet sten, her i betydningen »borg opført i sten«, formentlig under inspiration af tyske herregårdsnavne på -stein. Den samlede betydning »den grå stenborg« hentyder snarest til den ældste herregårds udseende.

Mere om stednavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Sønderborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer