Befolkning og areal i Aabenraa Kommunes byer med mindst 200 indbyggere (2020).
.
Befolkningsudviklingen i Aabenraa 1801‑2020.
.
Det centrale Aabenraa, 2020. Nørreport, Ramsherred og Storegade er byens gågade og forretningsområde. Gågaden er suppleret med parallelstrøget Madevej. Herfra fører stejle passager op til gågaden. I centrum findes bl.a. Vægterpladsen og Kirkepladsen med Sankt Nicolai Kirke. Tæt herved ligger Nygadehuset, byens kulturhus. I kortets nordkant ses Sankt Jørgens Kirke for enden af Kirkebakken, og i Bjerggade ligger Social- og Sundhedsskolen Syd. Mod vest ligger Aabenraa Statsskole og det tyske gymnasium. Syd herfor ligger Campusallé med UC Syd, Arena Aabenraa og Kunstmuseet Brundlund Slot. Erhvervsområderne ved Kilen er anlagt på opfyldt terræn fra uddybningen af havnen.
.
Nørreport i det centrale Aabenraa, umiddelbart vest for Aabenraa Havn, udgør den nordligste del af det langstrakte forretningsområde, der strækker sig mod syd til Søndergade. En stor del af området er udlagt til gågade, hvor de handlende i ro og mag kan foretage deres indkøb.
.
Ca. 30 km fra den tyske grænse og i bunden af Aabenraa Fjord ligger Aabenraa med sit store havneareal, der kan betegnes som den største erhvervshavn i Sønderjylland. Aabenraa Havn er en kommunal selvstyrehavn og ses her fra nordøst med den store og nærmest rektangulære Nyhavn i forgrunden, mens de noget mindre Gammelhavn og Sydhavn ligger til højre.
.

Aabenraa har en befolkning på 16.425 og et areal på 9,7 km2. Byen ligger i en bred tunneldal, der omkranses af stejle, skovklædte bakker. Dalbunden ligger lavt og gennemstrømmes af vandløb, fx Svejts Bæk, Mølleå og Skelbæk. Sankt Nicolai Kirke ligger 17 m.o.h., og indtil midten af 1800-tallet var bebyggelsen koncentreret langs hovedvejen, der forbandt Haderslev og Flensborg, og parallelgaden Nygade. Engarealerne og de skovklædte moræneskråninger er i dag bebygget, men indtil 1950 var naturforholdene med til at begrænse byens udvidelse. Fra centrum er der ca. 23 km til Haderslev, 28 km til Sønderborg og 29 km til Flensborg i Tyskland.

Den gamle søfartsby er nu en handels- og uddannelsesby. Forretningsstrøgene ligger i den slyngede og bakkede gågade Nørreport, Storegade og Ramsherred og i parallelgaden Madevej på dalbunden. De to strøg er forbundet ved smalle, stejle passager. Da Madevej blev udvidet i 1960’erne og velforsynet med parkeringspladser, flyttede en del af hovedgadens forretninger hertil.

Omkring år 1900 anlagde private bygherrer flere villakvarterer, og foruden dem var kommunen, Aabenraa Andelsboligforening og Kolstrup Boligforening med til at afhjælpe den bolignød, der prægede byen indtil midten af 1960’erne. Etageboliger på mellem to og fire etager ses fx på Reberbanen, Strandgården på Kystvejen, langs Løgumklostervej, i Jernbanegade eller områder i Kolstrup, hvor det tidligere Fredenshøj Teglværk lå.

Sønderjyske Motorvej E45 med tilkørsel fra Løgumklostervej ca. 4 km vest for bymidten har dels aflastet den nord-syd-gående passage gennem landsdelen, dels fremmet byudviklingen i nordvest. Udviklingen i industrikvartererne ved Brunde og Egelund ved Sønderjyske Motorvej øst for Rødekro er sammen med udbygningen af akutsygehuset Aabenraa Sygehus og væksten i bydelen Høje Kolstrup ved at skabe et sammenhængende bybånd fra Rødekro til Aabenraa.

Stednavnets betydning

Navnet kendes fra *1257, hvor det optræder i formen Obenroe. I senere kilder findes det som Øpneræ (*1259), Opneraa (1335) og Apenra (1436). Navnet er sammensat af landsbynavnet Opnør (*1231) og substantivet å, med den samlede betydning »åen ved (landsbyen) Opnør«. Åen er rimeligvis den nuværende Mølleå. Det inkluderede landsbynavn Opnør er sammensat af det gammeldanske adjektiv opæn »åben« og substantivet ør »gruset strandbred«, med betydningen »den åbne, grusede strandbred«; landsbyen, der er nedlagt til fordel for købstaden, forsvinder ud af kilderne i 1300-tallet (1335 Gamel Opner; 1352 silva Opner).

Mere om stednavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Aabenraa Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer