Befolkning og areal i Aabenraa Kommunes byer med mindst 200 indbyggere (2020).
.
Befolkningsudviklingen i Tinglev 1921‑2020.
.
Hovedgaden, der løber i den nordlige del af Tinglev, er en del af hovedvejen mellem Tønder i vest og Aabenraa i nordøst. Nordøst for Tinglev ved Torp og øst for Tinglev ved Kliplev er der tilslutning til Sønderjyske Motorvej.
.
Det centrale Tinglev, 2020. Forretningskvarteret er koncentreret omkring Hovedgaden, Centerpladsen og Jernbanegade. Biblioteket ligger i Borgerhuset på Tinglev Midt, hvor en del af byens kulturelle aktiviteter foregår. Tinglev Skole ligger på Hovedgaden. Tinglev Hallerne og Tinglev Svømmehal ligger på Nørremarken, mens den tyske privatskole og efterskole ligger på Grønnevej syd herfor.
.

Tinglev har en befolkning på 2.746 og et areal på 3,1 km2. Byen ligger på den sandede Tinglev Hedeslette, hvor det højeste punkt sydvest for byen er Kravlund Høj 31 m.o.h. Uge Bæk nord for byen løber mod Vadehavet i sydvest. Fra byen er der 19 km til Aabenraa, 35 km til Sønderborg og 13 km til Padborg ved grænsen.

Tinglev har station på Den Østjyske Længdebane med forbindelse til Tyskland og er forbundet med Kliplev, Gråsten og Sønderborg via en stikbane, der gennemskærer den delvis tilgroede Tinglev Mose sydøst for byen. Der er ca. 9 km til E45 fra Tinglev.

Hovedgaden er hovedfærdselsåren gennem byen, og de nyeste boligkvarterer ligger mellem Flensborglandevej og jernbanen og består af villaer i 1‑2 etager, parcel- og rækkehuse. Forretningslivet med dagligvarer og specialbutikker er koncentreret i området omkring Centerpladsen.

Byen er velforsynet med institutioner, såvel danske som tyske børnehaver, skoler, biblioteker og sportshaller. Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole på Nørremarken har til huse i en tidligere tysk husholdnings- og folkehøjskole. Hertil hører et øvelsesterræn med den fiktive by Atleborg.

Tinglevs store erhvervsområde ligger øst for stationsområdet med eget jernbanespor og rummer bl.a. et Siemens- lager med reservedele til vindmøller, Mærsk Container Industry, hvis hovedadministration ligger i byen, og betonelementfabrikken Contiga. Industri Vest ligger ved Hovedgaden mod sydvest.

Stednavnets betydning

Navnet kendes fra *1279‑83, hvor det optræder i formen Tingløff. I senere kilder findes det som Tingheleff (1436), Tingheleue (1484) og Tyngeløffwe (1494). Forleddet er enten et gammeldansk mandsnavn *Tingi eller substantivet thing »ting, retsinstans«, sammensat med det gammeldanske substantiv lēf »arvegods«. Den samlede betydning kan således være »Tingis arvegods«, »arvegodset ved tingstedet« eller »det gennem tinget tildelte arvegods«. Tinglev hører til gruppen af lev-navne, der daterer sig til jernalderen.

Mere om stednavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Aabenraa Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer