Befolkning og areal i Aabenraa Kommunes byer med mindst 200 indbyggere (2020).
.
Befolkningsudviklingen i Felsted 1921‑2020.
.
Husene ligger tæt langs Østergade i Felsted. Hvor Østergade støder ud til den syd-nordgående Gråstenvej, ligger byens eneste supermarked og et pizzeria. Nord for dette kryds i byens nordvestligste hjørne forbinder en rundkørsel Gråstenvej med hovedvejen til Sønderborg mod sydøst, og mod nordvest er der tilkørsel til Sønderjyske Motorvej.
.
Det centrale Felsted, 2020. Nord for landevejen mellem Aabenraa og Sønderborg ligger byens tyske skole, Felsted Centralskole og Felstedhallen med mødelokaler, motionscenter og boldbaner. I 2010’erne har en omfattende byfornyelse renoveret torvet og Damms Gård, der er medborgerhus og rummer byens bibliotek. Der er også mulighed for sociale aktiviteter i Felsted Forsamlingslokaler, Østergade 7, der drives af frivillige. Byens grønne område, Moselunden, ligger ved Møgelmosevej. Felsted Kirke ses i byens udkant mod syd.
.

Felsted har en befolkning på 1.079 og et areal på 0,8 km2. Byen ligger i et naturskønt område 4 km syd for Aabenraa Fjord ved landevejen mellem Aabenraa og Sønderborg, og der er 12 km til Aabenraa og Gråsten og 24 km til Sønderborg.

Landskabet er et ungt morænebakkeland dannet under sidste istid med højder op til 74 m, fx ved Bygbjerg. De ældste byhuse ligger langs Gråstenvej og i Østergade, byens hovedgade med villabebyggelse og huse fra 1900-tallet. Her er der indkøbsmuligheder i et supermarked og på tankstationen. Det sociale liv udspiller sig i Felsted Forsamlingslokaler, der drives af frivillige, og i den renoverede Damms Gård med borgerhus og bibliotek. I byen er der både dansk og tysk skole og børnehave. Byen har udvidet sig mod syd langs Felsted Nygade og Møgelmosevej og senest i fx Havretoften.

Stednavnets betydning

Navnet kendes fra *1287‑1307, hvor det optræder i den latinske akkusativform Felstedensem. I senere kilder findes det som Veddelsted (1436), Veddelstede (1462) og Feelstede (1543). Navnet er sammensat af et gammeldansk substantiv *fætil »vadested« og substantivet sted »bebyggelsessted«, med den samlede betydning »bebyggelsesstedet ved vadestedet «. Navnet kan dog også simpelthen bestå af et tilsvarende sammensat gammeldansk substantiv *fætilstath i betydningen »vadested«. Der refereres formentlig til en passage over Tumbøl Mose.

Mere om stednavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Aabenraa Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer