Kong Christian X’s Bro forbinder Jylland med Als over den sydlige del af Als Sund. Broen blev indviet i 1930 af Christian 10. På billedet ser man mod Als og Sankt Marie Kirken.
.
Befolkning og areal i Sønderborg Kommunes byer med mindst 200 indbyggere (2020).
.
Befolkningsudviklingen i Sønderborg 1801‑2020.
.
Sønder Havnegade i Sønderborg løber langs den østlige side af Als Sund, der deler byen. Her er gaden set mod nord. Hvor Sønder Havnegade bliver til Nørre Havnegade, ses det store gavlmaleri, som den lokale kunstner Andreas Welin udførte, da Sønderborg var vært for Nordens største spejderlejr, Spejdernes Lejr, i 2017. Til højre for gavlmaleriet anes Kong Christian X’s Bro, der er en af de to broer, som forbinder byen over Als Sund.
.

Sønderborg har en befolkning på 27.841 og et areal på 13,4 km2. Det kuperede morænelandskab afspejler sig i gadenavne som Skrænten på Sundevedsiden og Bjerggade og Lerbjerg på Als, hvor størstedelen af byen ligger. Dybbøl Banke mod vest ligger 68 m.o.h., mens terrænet på Als er op til 40 m.

I 1906 fik byen en byplan med krumme gadestrøg, små pladser og grønne områder, og den tyske rangorden manifesterede sig i boligbyggeriet: På Engelshøjgade opførtes villaer og ved Jomfrusti en haveby til marinens ledere, mens der blev bygget lejekaserner på Helgolandsgade til underofficererne.

Sønderborg Statsskole på Kongevej blev oprettet som gymnasium for officersbørn i et kvarter med flere officielle bygninger og mange præsentable villaer. Anlæggelsen af Amtsbanestationen, i dag rutebilstationen, i Jernbanegade var med til at udvide byen mod øst mellem Perlegade og Kongevej.

I 1910 planlagde den tyske administration en ny bydel, Nystad, øst for den gamle bykerne og Amtsbanen. Samtidig blev kvarteret mellem Hilmar Finsensgade og Goethesgadeanlagt. I perioden 1928 til ca. 1940 fik byen bl.a. Ringgaden med det lige stræk fra kysten til Christianskirken og højbroen Kong Christian X’s Bro samt gadegennembrud fra broen til amtsbanegården. Havbogadeblev delt, og et af de nedrevne huse kan ses i Den Gamle By i Aarhus. Efter 1945 blev mange rækkehuse, dobbelthuse og blokke opført af byens store boligforeninger.

I 1946‑47 vedtoges en pragmatisk byplan med vægt på zoneopdeling i bolig og industri, placering af institutioner, den nye ringvej Grundtvigs Allé og en ny bro over Als Sund. Gennem 1950’erne byggede boligforeningerne i stadig større skala, og fra 1962 blev Sønderborg den første by for realiseringen af montagebyggeriet. Dispositionsplanen 1971 udlagde nye byområder mod øst og vest, og i bymidten gennemførtes i 1977 et stort gadegennembrud (Lerbjerg).

I den sidste del af 1900-tallet voksede Sønderborg langs alle udfaldsveje, og de omgivende landsbyer Sundsmark, Spang, Ulkebøl og Dybbøl blev en del af byen. Sønderskov afgrænser byen mod øst, og hovedvej 8 bebyggelsen mod nord. På Sundeved er skanseområdet nationalpark, mens der mellem Dybbølgade og motorvejen er et parcelhuskvarter med stikveje. Et nyt boligområde ved havnen opstod 2004‑05 på den tidligere margarinefabrik Solos grund. I 2008 vedtoges en masterplan for Nordhavnen, udarbejdet af den canadisk-amerikanske arkitekt Frank Gehry, som opererer med store volumener i samspil med de andre store bygninger i området.

Perlegade er som gågade en vigtig del af bymidten med udvalgsvarer og dagligvarer, der også udbydes i bycenteret Borgen. Center Øst med megashops, der ligger omkring Grundtvigs Allé og mellem Omfartsvejen og Augustenborg Landevej og især henvender sig til bilister, er et alternativ til bymidten. Nord for Omfartsvejen er endnu et butiksområde etableret, beregnet til arealkrævende virksomheder. Syd for Omfartsvejen ligger byens største industriområde som nabo til virksomhederne langs Augustenborg Landevej.

Sønderborgs havnefront har i de seneste årtier både ændret funktion og byens profil. Som nabo til stationen ligger nu Alsion, et bygningskompleks langs Als Sund på ti sammenhængende blokke: et kombineret kultur- og videnscenter, der huser både Sønderjyllands Symfoniorkester og Syddansk Universitets Sønderborg Campus. På Nordhavnens østside er erhvervshavnens oplagsplads indskrænket, og langs kajen ligger nu byens multikulturhus med bibliotek og det 19-etagers og 70 m høje hotel Alsik i Nørre Havnegade. Langs Sønder Havnegade er en ældre husrække og Solofabrikkens facade, der i årtier tegnede byens profil, erstattet af moderne boligblokke og en bred kunstudsmykket havnekaj med caféer og restauranter.

Stednavnets betydning

Navnet kendes fra *1256, hvor det optræder i formen Synderburg. I senere kilder findes det som Sundherburg (1261) og Sønderburgh (1326). Navnet er sammensat af adjektivet sønder og substantivet borg med den samlede betydning »den sydligt beliggende borg«. Forleddet henviser formentlig til placeringen som den sydlige af de to større borge på Als (jf. Nordborg). Alternativt kan navnet referere til borgens placering ved kongerigets sydgrænse i forhold til hertugdømmet, men dette harmonerer dårligt med, at den i de ældste omtaler besiddes af hertugerne. Det oprindelige navn på middelalderborgen er efterfølgende blevet overført på byen anlagt ved samme, hvorefter borgen blev til Sønderborg Slot.

Mere om stednavne i kommunen

Det centrale Sønderborg, 2020. Fra Sankt Marie Kirke, fra Multikulturhusets bibliotek og fra udsigtsplatformen i det 70 m høje Steinberger Alsik Hotel & Spa i Nørre Havnegade er der udsigt over Kong Christian X’s Bro og Sundeved. Andre spektakulære bygninger er Alsion på Sundeved, der både er kulturhus og en del af Syddansk Universitet, og af ældre bygninger ses Sønderborg Slot og rådhuset på Rådhustorvet. Perlegade er gågade med dagligvarer og udvalgsvarer, der suppleres af indkøbscenteret Borgen. Et pulserende gadeliv udspiller sig i Sønder Havnegade og omkring havnetorvet og på Rådhustorvet med både indendørs og udendørs servering. Sydøst for slottet fører Strandpromenaden til Kurhusskoven, Sønderborg Camping, Lystbådehavnen og Idrætshøjskolen Sønderborg. Sønderjyllands største ringriderfest foregår i juli hvert år på Ringriderpladsen ved siden af Stadion.

.

Videre læsning

Læs mere om byer i Sønderborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer