Befolkningsudviklingen i Broager 1921‑2020.
.
Det centrale Broager, 2020. Storegade er byens hovedgade, der bl.a. rummer to supermarkeder og byens bibliotek. Broagerhus i Allegade er byens medborgerhus med kreative værksteder, og sportslivet udfolder sig i Broager Hallen, der har et motionscenter foruden sportshaller og café. Ringriderpladsen ses nordøst for kirken. Broager Kirkes to spir ses viden om, og en mindehøj ved kirkegården er anlagt for sognets 190 mænd, der døde i 1. Verdenskrig.
.
Oversigtsbillede over Broager med Vemmingbund og Sønderborg Bugt bagerst i billedet. Centralt ligger Broager Kirke, og vejforløbet Vestergade–Parkvej leder trafikken højre om kirken til Kirkegade, der løber fra syd til nord bag kirken. Forrest i billedet ses kunstneren Lars Waldemars værk Grænselandets Mosaik, der blev opsat på plænen nær Mindehøjen i juni 2020 som en del af Sønderborg Kommunes markering af Genforeningen i 2020.
.
Befolkning og areal i Sønderborg Kommunes byer med mindst 200 indbyggere (2020).
.

Broager har en befolkning på 3.234 og et areal på 1,9 km2. Byen ligger på halvøen Broager Land i et varieret landskab med morænebakker, en randmoræne, der er presset op fra Vemmingbund, og flade områder med stenfrit ler, der i århundreder har været og er en del af råstofgrundlaget for Egernsundområdets teglindustri. Foruden til Nybøl Nor grænser Broager Land til Sønderborg Bugt og Flensborg Fjord. Fra byen er der 5 km til Egernsund og 11 km til Sønderborg.

Byens hovedgade, Storegade, er en del af den nord-syd-gående landevej mellem Nybøl og Skelde. Indtil omkring år 1900 lå byen syd for kirken afgrænset af Vestergade, Østergade, Storegade og Nejsvej. Herefter udviklede byen sig mod Broager Vestermark og i årene efter 1950 mod Broager Østermark. De seneste parcelhuskvarterer ligger ved Dyntvej i øst og ved Møllegade, hvor der også er et mindre erhvervsområde. Forretningslivet udspiller sig især i området mellem Vestergade og Storegade. Det tidligere rådhus i Allegade er omdannet til medborgerhuset Broagerhus, der drives af frivillig arbejdskraft. Huset rummer kreative værksteder, caféer og lokaler til byens foreningsliv. Jernbanetracéet fra den tidligere jernbane mellem Vester Sottrup og Skelde indgår nu i en banesti mod sydøst fra Broager til Skelde.

Stednavnets betydning

Navnet kendes fra *1209, hvor det optræder i formen Broaker. I senere middelalderkilder findes det skiftevis som Broaker (1357) og Broacker (1370). Navnet er sammensat af substantiverne bro og ager i den samlede betydning »den opdyrkede jord ved broen (over Krumbæk)«.

Mere om stednavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Sønderborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer