Befolkningsudviklingen i Nordborg 1801‑2020. Fra 1981 inkluderes Havnbjerg.
.
Det centrale Nordborg, 2020. Gadeforløbet Storegade-Holmgade er byens hovedgade med udvalgsvarer, serveringssteder og Nordborg Bio, der drives af frivillig arbejdskraft. Biblioteket og borgerservice ligger på Løjtertoft. Fra Nordborg Slots Efterskole er der offentlig adgang til Nordborg Sø. Nordborg Idrætscenter med to haller og svømmehal, møde- og kursusfaciliteter ligger uden for kortudsnittet mod nordøst, og oplevelsesparken Universe Science Park ligger på Mads Patent Vej, 5 km mod sydøst.
.
Der skal trædes i pedalerne for at komme op ad Storegade i Nordborg. Her er gaden set mod vest fra Ridepladsen umiddelbart syd for Nordborg Slot og Nordborg Sø.
.
Befolkning og areal i Sønderborg Kommunes byer med mindst 200 indbyggere (2020).
.

Nordborg har en befolkning på 5.831 og et areal på 5,2 km2. Byen ligger på Nordals ved Nordborg Sø i et frugtbart, kuperet morænelandskab, hvor en øst-vest-gående tunneldal mødes med en nordvest-sydøst-gående sidedal. Fra Nordborg er der ca. 25 km til Sønderborg ad landevejen og ca. 4 km til Hardeshøj, hvorfra der er færgeforbindelse til Ballebro.

Med virksomheden Danfoss’ ekspansion efter 1945 manglede der boliger til de mange pendlere, der kom fra hele Als og dele af det sønderjyske fastland. Virksomheden byggede derfor i slutningen af 1940’erne dobbelthuse langs landevejen mod syd, og to boligselskaber, Nordborg Andelsboligforening og Danbo, har suppleret med lavt etagebyggeri, rækkehuse og enfamilieshuse. Placeringen af boligerne var styret af, hvor det var muligt at købe jord. Ved Nordborg blev der bygget parcelhuse øst for Skomagergade med søudsigt, mellem Rugløkke, Købingsmarkvej og Pølvej og på hver side af Ulbjerggade, mens Langesøbebyggelsen, en række tre-etagersblokke, omkranser den sydlige del af Nordborg Sø.

I 1963 anbefalede en byudviklingsplan for Alsområdet udformet af Peter Bredsdorff, at det fremtidige boligbyggeri skulle foregå i et bybånd langs landevejen mellem Nordborg og Sønderborg. Her byggedes både center, institutioner, type- og rækkehuse og montagebyggeri, men planen blev kun delvis udfyldt, og siden årtusindskiftet er en del boligblokke pga. manglende beboere ombygget til rækkehuse. Bybåndet består i dag af knudepunkter, hvor de tidligere landsbyer Havnbjerg, Svenstrup og Guderup har udviklet sig til parcelhuskvarterer.

Stednavnets betydning

Navnet kendes fra 1313, hvor det optræder i formen Norborgh. I senere kilder findes det som Nørræborgh (1410) og Norborch (1479). Navnet er sammensat af adjektivet nørre og substantivet borg med den samlede betydning »den nordligt beliggende borg«. Forleddet kan både henvise til beliggenheden på nordspidsen af Als og til placeringen som den nordlige af de to større borge på øen (jf. Sønderborg). Oprindelig var navnet kun knyttet til borgen, mens den hosliggende by længe kaldtes Købing, indtil også byen overtog navnet i 1700-tallet.

Mere om stednavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Sønderborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer