Fæstningens Materialgård ligger på Frederiksholms Kanal 30 og Bryghusgade 2 i Københavns Kommune. Bygningen og omgivelser er fredet.

Bygningshistorie

Fæstningens Materialgård har siden 1680'erne ligget på samme sted, men først omkring 1740 begyndte byggeriet af de bygninger, vi ser i dag. I 1740 opførtes en ny, grundmuret og ganske fornem bolig for materialforvalteren. Den 45 fag lange bindingsværksbygning mod Vester Voldgade kom til i 1748, og efter en brand opførtes i 1768 et grundmuret materialskur i to etager mod Bryghusgade. Ligeledes efter brand kom de to grundmurede halvtagsbygninger modsat materialskuret til i 1819. Disse to blev i 1925 forbundet med en halvtagsoverdækket, grundmuret bygning i to etager.

Beskrivelse

Rummet mellem bygningerne er trekantet og det samme er det lille haveanlæg, der er lagt i midten. Anlægget er kantet med kraftige rosenbuske og i midten er plantet tre tulipantræer. Et par smalle stier sikrer at græsplænen kan krydses, så man er fri for at gå udenom. I trekantens brede ende er der udsparet en mindre plads til to biler. Langs haveanlæggets langside er i 1940 etableret et langstrakt sikringsrum med to nedgange og to lugeåbninger. Tre store kastanjetræer står i række langs sidebygningerne. Modsat Bryghusgade er der mellem bygninger et andet lille haveanlæg. Når rummet mellem husene kan beskrives som både et have- og et gårdanlæg kan det begrundes i de brede brostensbelagte gangarealer mellem bygningerne. Brostensbelægninger er udført med megen omhu og delikatesse. Hertil kommer at der langs magasinbygningen mod Bryghusgade som en reminiscens fra tidligere tider ligger en åben rendesten med stensat overgang.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links