Museum Nordsjælland udgravede 2015‑16 en ældre og en yngre Favrholm Ladegårdsmølle omkring Havelse Å ved Favrholm. Den yngre stensatte møllebygning, der formodes at være opført 1572‑75, viste sig at være ualmindelig velbevaret, hvilket betød, at der kunne påvises rester af både en smedje og en kælder. Dele af møllekonstruktionen og malekarmen bestod af delvis genanvendt tømmer fra den ældre mølle. I begyndelsen af 1800-tallet blev Favrholm Ladegårdsmølle nedlagt og erstattet af en vindmølle.

Museum Nordsjællands udgravning af Favrholm Ladegårdsmølle.

.

Videre læsning

Læs mere om bebyggelse og erhverv i 1536-1850 i Hillerød Kommune

Se alle artikler om Arkæologi 1536-1850