Af kirkegårde med landskabelig karakter ses sydvest for Frederikshavn både Flade og Fladbjerg Kirkegårde højt hævet på kanten af et morænelandskab. Sammen med en del oldtidshøje danner de et landskab præget af gravpladser. Oldtidshøjene ligger både spredt mellem kirkegårdene og inde på dem. Landskabsarkitektonisk har den middelalderlige Flade Kirkegård en traditionel stram gravstruktur med skulpturelt formklippede taks på gravstederne. Den nutidige Fladbjerg Kirkegård har et landskabeligt udtryk med flere forskellige enkle, grønne gravtyper. Den blev anlagt 1971-76 og er et fint eksempel på en af modernismens stort tænkte og arkitekttegnede kirkegårde.

Videre læsning

Læs mere om Kirker i Frederikshavn Kommune

Læs også om

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kirkegårde