Flyvervej 2 ligger på Flyvervej 2 i Svendborg Kommune. Bygningen er fredet.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi ved Flyvervej 2 knytter sig i det ydre til det samlede anlæg bestående af den fritliggende vinkelbygning med aftægtsbolig, bolig, stald og lade samt den fritliggende staldbygning placeret omkring et lille, uregelmæssigt gårdrum, som et velbevaret eksempel på et husmandssted på Tåsinge. Det er samtidig et karakteristisk eksempel på en gård med bygninger opført i forskellige perioder og dermed også på forskellige perioders byggeskik og materialeanvendelse. Dette kommer til udtryk i, at vinkelbygningen, den ældste længe, blev opført i bindingsværk med stråtag, mens den nyere staldbygning fra 1900-tallet blev opført i mursten. Den kulturhistoriske værdi knytter sig tillige til det let aflæselige hierarki i vinkelbygningen, der tydeligt afspejler de oprindelige funktioner. Vinkelbygningens boligdel i bindingsværk har torammede vinduer og en fyldingsdør mod vejen, som vidner om, at det var den fineste del af bygningen, men den vestlige del med stald og lade ingen vinduer har, der er i stedet to større portåbninger samt revledøre og den er tillige beklædt med brædder og strå på murene. Skorstenenes placering i tagryggen understøtter tillige hierarkiet og fremhæver placeringen af boligen. Derudover knytter den kulturhistoriske værdi sig til vinkelbygningens bindingsværk med fodrem, stormranker og dokker samt stråtaget med mønning og kragtæer, der vidner om tilknytningen til den lokale byggetradition, som har været gældende på Tåsinge, og som især er bevaret i Troense by. Hertil kommer, at hjørneafskæringen mod vest er karakteristisk for egnen. Den kulturhistoriske værdi i vinkelbygningens indre knytter sig til den stort set bevarede ældre grundplan, der kan ses i opdelingen med bolig og aftægtsbolig i den østlige del af bygningen, hvor der kun er indgang til aftægtsboligen fra den østlige gavl. Derudover er køkkenet, forrådskammer og kamre placeret mod gården mod nord, mens de finere stuer er placeret mod haven, der vender mod syd. I den vestlige ende ligger stald og lade med bevarede båse til både køer, heste og grise. Rumfordelingen i vinkelbygningen vidner om det tidligere liv i bygningen. Den kulturhistoriske værdi knytter sig endvidere til de ældre bygningsdele og -detaljer i vinkelbygningens boligdel, herunder revle- og fyldingsdøre med gerichter, hængsler og greb, synlige loftsbjælker med brædder imellem, bræddegulve, kedel og skorstenskerner samt vinduesdetaljer, herunder lodposter, anverfere og stormkroge. Vinkelhusets interiør med det fint forarbejdet udtryk vidner om den herskende smag på opførelsestidspunktet og om bygningens status, som den fineste del. Det enkle udtryk i vinkelbygningens udstyr bærer sammen med planløsningen tillige præg af et liv i stor nøjsomhed. I stald- og ladebygningernes indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til de enkle planløsninger, der afspejler rummenes tiltænkte brug, ligesom bygningernes slidstærke, enkle materialeholdning svarer til deres oprindelige brug til dyrehold og lade.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi ved Flyvervej 2 er i det ydre knyttet til vinkelbygningens enkle, fritstående og velproportionerede form med lave mure og stort, valmet heltag med ubrudte tagflader samt træbeklædte gavl. De kraftige, næsten vandret afskårne stråtage giver bygningens lave længer tyngde. De gule, djærve mure kontrasteres af de hvidmalede vinduer, som lyser op på murfladerne. Det arkitektoniske udtryk er varieret, domineret af mange materialer og elementer, og vidner om bygningens historie med nedtagning fra et andet sted på Tåsinge og genopbygning på det nuværende sted. Derudover er der arkitektonisk værdi relateret til den fritliggende staldbygnings enkle og velproportionerede form med stejlt, ubrudt sadeltag, der understreges af murenes fremtoning med regelmæssigt placeret staldvinduer og døre.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links