Flyvholm Redningsstation ligger på Flyvholm 3 i Lemvig Kommune. Bygningen er fredet.

Beskrivelse

Det er en grundmuret rødstensbygning af den mindre af den "nyere type" på med halvvalmet rødt tegltag. Placeret bag dige ved gård ellers frit. Den første lette og synkefri redningsbåd, skænket af Frimurerlogen i København i 1847, blev placeret ved Flyvholm, altså før redningsvæsenet var etableret. Samme år blev redningsstationen forsynet med et af de af C.B. Claudi i England indkøbte raketapparater. Der har været gennemført særdeles mange redningsforetagender fra redningsstationen i Flyvholm og diverse forsøg med nye typer redningsbåde har været afprøvet herfra, hvilket bl.a. fremgår af C.P. Eisenreich's bog fra 1927 om Det nørrejydske Redningsvæsen. Stedet rummer således en omfattende kulturhistorie vedrørende redningsvæsenets funktion.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links