sf S
.
sf N
.
sf S
.

Faktaboks

Kommune
Lemvig Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
190130
Sted- og lokalitetsnummer
180901-53
Anlæg
Forsvarsvold, Udateret (dateret 500 f.Kr. - 1800 e.Kr.)

Rammedige er en forsvarsvold fra jernalderen. Det er en type fortidsminde, som er meget sjælden i Danmark. Selv om volden er mere end 1000 år gammel, er der stadig bevaret markante afsnit af forsvarsværket. Man regner med, at det oprindelig har været mindst 2,2 km langt. Heraf er ca. 400 m fredet. Selve volden er ca. 1,5 m høj og 6-8 m bred. Den tilhørende grav er blevet udjævnet ved pløjning og markarbejde gennem flere hundrede år. Nyere udgravninger har vist, at der øst for volden har været en 3,5 m bred palisade. Dette ekstra forsvarsværk bestod af op til syv stolperækker. Volden afskærer en nord-sydgående oldtidsvej og ligger tæt op ad en gruppe på 87 gravhøje, hvoraf 21 endnu kan ses.

Original fredningstekst

Ejerlav: Dybe og Rammedige by, Dybe sogn Hjortkær, Ramme sogn. Rammedige omfatter Matr.nr.23f og 29b af Dybe, 29b af Rammedige by Dybe sogn, matr.nr.17 af Hjortkær, Ramme sogn og 17f af Ramme, Ramme sogn. Matr.nr.23 af Dybe, Dybe sogn: Dige i skel til matr.nr.17f af Ramme, Ramme sogn. Matr.nr.17 af Hjortkær, Ramme sogn: Dige i skel til matr.nr.29b af Ramme- dige by, Dybe sogn. Matr.nr.17f af Ramme, Ramme sogn: Dige i skel til matr.nr.23f og 29b af Dybe, 29b af Rammedige by, Dybe sogn. Tingl.: 15/10 1879. Købt. (Matr.nr.23, 23f af Dybe, Dybe sogn). Tingl.: 20/9 1937 v. II.afd. (Matr.nr.17f af Ramme, Ramme sogn). Tingl.: 30/9 1937 (Matr.nr.29b af Rammedige by, Dybe sogn). Afmærkn.: 2 MS for hver af enderne (Dybe, matr.nr.23f og 29b af Dybe sogn). 2 MS for hver af enderne (Ramme, matr.nr.17f af Ramme sogn). RAMMEDIGE Matr.nr.23 af Dybe: Det nævnte stykke af Rammedige vender omtrent i nord og syd og består af en vold med en grav øst for. Voldens rygning og vestlige side ligger fredet og i behold, dækket af kort lyng langs hen. Graven er bleven gravet i bunden for at dyrkes, hvorved voldens fod på den østlige side har lidt noget. Stykkets længde er 188 alen og bredden af vold og grav tilsammen 20 alen. Matr.nr.23f og 29b af Dybe: "Rammedige", et stykke, 125 x 15 m, omfattende vold og grav, hvoraf selve volden er 6-8 m bred, 1,5-1,7 m høj, græsklædt. Ligger på både matr.nr.23f af Dybe og matr.nr.17f af Ramme. Matr.nr.29b af Rammedige by: Del af "Rammedige". En lyngklædt vold strækkende sig i forlængelse af den 1879 fredlyste vold langs med Fjaltring vejen i ca. 500 alens læng- de. Ejendommens skel følger voldens ryg. Lige ud for Willum Vendelboes ejendom findes en gennembrudt passage i volden, som ejeren har ret til at bruge. Volden er af forskellig højde, på et kort stykke næsten i plan med marken. Digets fod må ikke pløjes nærmere end 1 meter. Matr.nr.17 af Hjortkær, Ramme sogn.(18.09.08): En lyngklædt vold, strækkende sig i forlængelse af den i 1879 fredlyste vold langs med Fjaltring vejen i ca. 500 alens længde. Ejendommens skel følger voldens ryg. Den foran volden langs vejen liggende, delvis op- fyldte grav skal henligge som varigt græsland. Skellet for det fredede område følger Fjaltring vejen. Volden svarer i dimensioner og karakter til den tidligere fredlyste, dog er den sine steder lavere, et enkelt stykke næsten i plan med marken. Matr.nr.17f af Ramme, Ramme sogn.(18.09.08): Et stykke, 285 x 15-16 m, i skel mellem matr.nr.29b af Dybe og matr.nr. 17f af Ramme. 150 kr. i erstatning til hver af ejerne; fredningen ordnet af Hugo Mathiessen. Dette stykke ligger i SV-fortsættelse af det i 1879 fredede, idet der dog er et lille mellemrum mellem de to stykker på 4-5 m (vej). Volden er her 1-1,7 x 6-8 m, lyngklædt; graven, der er helt udjævnet ved tidligere dyrkning, er græsklædt. O. ved midten en gennem- skæring med sti. Det nævnte stykke af Rammedige vender omtrent i nord og syd og består af en vold med en grav øst for. Voldens rygning og vestlige side ligger fredet og i behold, dækket af kort lyng langs hen. Graven er bleven gra- vet i bunden for at dyrkes, hvorved voldens fod på den østlige side har lidt noget. Stykkets længde er 188 alen og bredden af både vold og grav tilsammen 20 alen.

Undersøgelseshistorie

1879
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1879
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterFredningsnr: 1901:30, Status: A
1917
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1937
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1945
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1950
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1950
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2009
Fortidsminde af national betydning - KulturstyrelsenNy formidling i form af skiltning på og rekonstruktion af lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Forsvarsvold

En forsvarsvold er en række af lave, langstrakte volde med tilhørende voldgrave. Forsvarsvolde findes rundt om i Danmark, overvejende i Jylland. Kun få er arkæologisk undersøgt og endnu færre dateret. Læs videre her.

Udateret

I visse tilfælde er det ikke umiddelbart muligt at datere et fortidsminde uden at foretage en nærmere undersøgelse. Da beskyttede fortidsminder er fredede – også for arkæologer – er det ikke altid muligt at datere anlægget, før der foretages en videnskabelig undersøgelse. I de tilfælde, hvor fortidsmindets præcise alder er ukendt, eller der er tvivl om dateringen, anvendes betegnelsen udateret. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Eksterne links