Faktaboks

Kommune
Svendborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
411740
Sted- og lokalitetsnummer
090507-26
Anlæg
Forsvarsvold, Udateret (dateret 500 f.Kr. - 1800 e.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Voldanlæg, u-formet vold med foranliggende grav. Bredden af volden, der hæver sig ca. 0,80 m over det bagved liggende plateau, er ca. 4 m. Graven er ca. 2 m bred. Længden af vol- den er i nord ca. 35 m, i vest ca. 65 m og i syd ca. 50 m. I bøgeskov. NMI: ......i nord ca. 33 m, .........

Undersøgelseshistorie

1975
Anmeldelse fra privat - Fyns Stiftsmuseum
1975
Museal besigtigelse - Fyns Stiftsmuseum
1975
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1975
Privat besigtigelse - Fyns Stiftsmuseum
1979
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1979
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVoldanlæg i tresidet forløb, orienteret VNV/SSØ med åbning i NØ. Måler 0,7 x 53,0 x 68,0 m. På ydersiden af volden en ca. 3 m. bred, lav voldgrav. Nordvold kortere end sydvold, der ved sin Ø-lige afslutning kommer lidt indad mod N. Midt mellem vold-enderne, på linien mellem disse, ligger højen 4117:41. Området indenfor voldene er, især mod V, hævet, således at det ligger indtil 0,4 m. højere end den omgivende skovbund. Plan i "Tåsinges Fortidsminder", Tåsinge Museumslaug 1976. En lokal tradition gående ud på, at volden skulle være en skanse ("fra svenskekrigene") er næppe sandsynlig. Efter alt at dømme er det et oldtidsanlæg, antagelig samhørende med højen 4117:41. ** Seværdighedsforklaring ** Et usædvanligt anlæg, der fremtræder smukt i skovbunden under bøgehøjskov. Bevoksning: 1983: Løvtræer
2011
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys Museer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Forsvarsvold

En forsvarsvold er en række af lave, langstrakte volde med tilhørende voldgrave. Forsvarsvolde findes rundt om i Danmark, overvejende i Jylland. Kun få er arkæologisk undersøgt og endnu færre dateret. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Udateret

I visse tilfælde er det ikke umiddelbart muligt at datere et fortidsminde uden at foretage en nærmere undersøgelse. Da beskyttede fortidsminder er fredede – også for arkæologer – er det ikke altid muligt at datere anlægget, før der foretages en videnskabelig undersøgelse. I de tilfælde, hvor fortidsmindets præcise alder er ukendt, eller der er tvivl om dateringen, anvendes betegnelsen udateret. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links