I 1903 begyndte Frederiksberg Hospital flytningen fra Lampevej til helt nye bygninger på Nordre Fasanvej. Omkring 2024 nedlægges det meste af hospitalet i forbindelse med ibrugtagningen af Nyt Hospital Bispebjerg. De kirurgiske afsnit er allerede flyttet. I 2018 var antallet af ansatte på Frederiksberg Hospital ca. 450 mod omkring 3.200 på Bispebjerg.
.

Frederiksberg Hospital ligger centralt i Frederiksberg Kommune på en attraktiv grund på Nordre Fasanvej 57. Hospitalet blev i 1995 en del af Hovedstadens Sygehusfællesskab, H:S, og i 2007 blev det lagt ind under Region Hovedstaden. 1. januar 2012 blev det administrativt lagt sammen med Bispebjerg Hospital, og det forventes helt nedlagt, når Nyt Hospital Bispebjerg efter planen står færdigt i 2024. Dog fortsætter Psykiatrisk Center Frederiksberg i sine nuværende bygninger.

Oprindelig behandlede man på Frederiksberg Hospital alle typer patienter og sygdomme, men nu er der kun medicinske patienter. Tidligere var der et stort center for planlagt kirurgi, men alle kirurgiske patienter er flyttet til Bispebjerg og Gentofte Hospitaler. Frederiksberg Hospital dækker i samarbejde med Bispebjerg Hospital Planlægningsområde Byen i Region Hovedstaden. Planlægningsområdet havde i 2015 454.734 indbyggere, og i 2020 forventes tallet at være oppe på 482.500. Hospitalet har en stor afdeling for hjertesygdomme og en afdeling, der behandler lungesygdomme, leversygdomme og stofskiftesygdomme. Hospitalet har også en geriatrisk afdeling til behandling og genoptræning af ældre borgere, et blodprøvelaboratorium, klinisk-fysiologisk afdeling samt røntgenafdeling. Hospitalet rummer også et regionalt Center for Voldsramte. Her kan patienter, både mænd og kvinder, der har været udsat for vold fra en partner eller anden nærtstående person, henvende sig og få hjælp.

Region Hovedstaden har en stor socialmedicinsk afdeling på Frederiksberg Hospital. I tæt samarbejde med kommunerne i regionen søger afdelingen at give mennesker mulighed for at komme tilbage til arbejdsmarkedet efter sygdomme eller ulykker.

Tidligere var der i hospitalet placeret et center for planlagt kirurgi. Centeret var specielt kendt for den kirurgiske behandling af patienter med slidgigt i hofte og knæ.

Blandt hospitalets forskningscentre er Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse (CKFF). Ved centret udarbejdes de vigtige sundhedsprofiler for Region Hovedstaden og dens 29 kommuner. Sundhedsprofilerne anvendes i den regionale og kommunale sundhedsplanlægning. I 2018 har de danske regioner etableret et Forebyggelseslaboratorium ved centeret. Østerbroundersøgelsen, en verdensberømt database, hvor man har fulgt og registreret helbredsoplysninger på mere end 24.000 mænd og kvinder, er også placeret på Frederiksberg Hospital.

Videre læsning

Læs mere om Sundhed i Frederiksberg Kommune

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg