Solen skinner over Knudshovedhalvøen på en januardag, hvor en lystfisker har udfordret vinterkulden for at prøve kræfter med Storebælts blanke havørreder. Området er et af Fyns bedste steder for store havørreder, og selv om de største fangster sker ved natfiskeri om sommeren, kan en klar vinterdag også give resultat. Koncentrationen er i hvert fald høj, og et par på vandretur ud ad den stenede strand er ikke nok til at fjerne fokus fra vandet og den farvestrålende kunstagn.
.

En betydelig del af friluftslivet i Nyborg Kommune er knyttet til kysten og omfatter bl.a. en række gode, velbesøgte badestrande. I 2020 vajede det Blå Flag således over Grønnehave, Strandhotellerne, Storebæltsbadet, Kongshøj Camping og Fyns Badestrand. Sejlads er også populært, og kommunen huser adskillige foreninger og klubber, der har fokus på sejlads, inklusive kajak- og roklubber. Lystfiskere kan også finde gode pladser langs kysten, som giver mulighed for at få bl.a. havørred, hornfisk og torsk på krogen. Også Vindinge Å byder på et udmærket havørredfiskeri.

Landskabet og naturen kan også opleves fra en række vandre- og cykelruter, der bl.a. omfatter fire Kløverstier, tre Hjertestier samt forskellige afmærkede ruter i naturområderne. Der er tre MTB-spor i kommunen, hvoraf Teglværkssporet og Stevnshøjsporet er frit tilgængelige.

Kommunen har ansat en naturvejleder, som tager sig af naturformidling i hele kommunen. I Refsvindinge findes desuden Refsvindinge Naturog Kulturcenter, som formidler natur til bl.a. skoler, dagtilbud og turister. På centerets område er der desuden anlagt tre vandhuller med ynglende strandtudser.

Videre læsning

Læs mere om Natur- og landskabsforvaltning i Nyborg Kommune

Se alle artikler om Friluftsliv