For en stund er de små, fladbundede Mopa-både trukket op på stranden nord for Ballen Havn, mens der spises og hygges i sandet. Om sommeren er strandene både nord og syd for havnen et populært sted at tage en dukkert, mens især de mindste kan bade lidt mere beskyttet inde i selve havnebassinet. På havnens sydmole finder man desuden Blå Flagcenteret Landkrabben, som bl.a. arrangerer guidede strandture.
.
Samsøs kyster udnyttes bl.a. til surfing og på Samsø Efterskole er windsurfing på skoleskemaet som et af flere valgfag.
.

Der er gode muligheder for et aktivt friluftsliv på Samsø. I de fleste naturområder er der således afmærkede vandrestier og cykelruter, om end man som oftest er begrænset til at færdes på stier og markveje, da de fleste matrikler på Samsø er privatejede. På Naturstyrelsens arealer i Nordby Bakker er det dog tilladt at bevæge sig rundt i hele området. Ønsker man at overnatte i naturen, kan man gratis benytte de sheltere, som ligger hist og her på øen.

For fugleinteresserede er især Stavns Fjord populær, da man året rundt kan se en lang række rastende og ynglende fuglearter, mens Issehoved om foråret byder på gode muligheder for at se de mange trækfugle, som passerer pynten på deres vej mod nord. Flere steder kantes Samsø af sandstrande, som især er populære som badestrande i sommermånederne. Ellers udnyttes kysterne især til havkajak og surfing, mens lystfiskere kan prøve kræfter med kystfisk som havørred og hornfisk.

Naturformidlingen foregår hovedsagelig fra Samsø Naturskole ved Langør på nordsiden af Stavns Fjord. Naturskolen kan bookes til forskellige aktiviteter og ture, men står også selv for forskellige offentlige arrangementer.

Videre læsning

Læs mere om Natur- og landskabsforvaltning i Samsø Kommune

Se alle artikler om Friluftsliv