Gribedyret, der var et yndet motiv i nordisk kunst i vikingetiden, introduceredes ca. år 800. Det er et livligt dyr, hvis hoved altid afbildes forfra, og hvis fødder griber fat i alt, hvad det kan nå. Modsat det langt slankere ormeslyng, der også dukkede op inden for vikingeornamentikken på denne tid, er gribedyret kraftfuldt og ofte mere naturalistisk fremstillet. Det vides ikke med sikkerhed, hvad dyrets funktion har været, men der har måske været tale om en amulet, som beskyttede dens ejer. Den lille bronzefigur er fundet i et grubehus ved Gødvad.
.

Ved Gødvad i udkanten af Silkeborg er der fundet spor efter en landsby fra vikingetiden med store langhuse og som et særsyn 126 nedgravede værkstedsbygninger, de såkaldte grubehuse. Langt de fleste af grubehusene indeholdt tekstilredskaber i form af ten- og vævevægte, hvilket vidner om en omfangsrig fremstilling af tekstiler, muligvis med henblik på handel. Sidstnævnte underbygges af fund af importerede gryder af klæbersten, kværnsten af glimmerskifer, små slibesten af skifer fra Norge samt kværnsten af basalt fra Rhinområdet.

Videre læsning

Læs mere om vikingetiden i Silkeborg Kommune

Se alle artikler om Forhistorisk arkæologi