Gammel Pøl Fyr ligger på Gammel Pøl 7 i Sønderborg Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Tårnet er af tysk oprindelse, fabrikeret hos Julius Pintsch i Berlin, som også leverede gas til fyrene. Efter genforeningen i 1920 overtog det danske fyrvæsen dette og flere andre tyske tårne, bl.a. tilsvarende tårne ved Tranerodde og Årø.

Beskrivelse

Fyrtårnet er beliggende på den sydøstlige del af Als ved kanten af en mellem 10 og 15 m. høj skrænt, som går fra vandkanten til de ovenfor liggende marker. Fyret er et vinkelfyr med tromlelinse. Det er 11 m. højt, rundt støbejernstårn med en diameter på 2,7 m, som står på et 1,2 m. højt muret fundament. Fundamentet er afsluttet med skråt afskårne granitdæksten. Tårnet er konstrueret af buede jernplader, som er boltet sammen på indvendige false. Omgangens gulv er udført af perforerede plader, båret af 8 knægte. Gelænderet er ligeledes af jern med balustre, håndliste, 2 vandrette bånd og kryds med dekorative samlinger. Lanternen har store buede glas opsat i få lodrette sprosser. Kobbertaget på lanternen er kegleformet og afsluttet med en vindfløj. I tårnet fører en vindeltrappe, båret af 4 I-jern, op til lanternen.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi ved Gammel Pøl Fyr knytter sig til historien om tiden, da Sønderjylland var en del af det tyske kejserrige. Fyret, og flere tilsvarende, er opført under den tyske administration i 1905 og senere overgivet til det danske fyrvæsen. Endvidere til brugen af støbejern som byggemateriale samt til den generelle historie om Farvandsvæsenets etablering og drift af fyrsystemet. I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til originaliteten omkring jerntrappen og det øvre rum med lampe og lampesokkel.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi ved Gammel Pøl Fyr knytter sig til det fritliggende og, efter danske forhold, store og relativt rigt dekorerede støbejernstårn med kobbertag. I det indre knytter de arkitektoniske værdier sig til originaliteten med den synlige konstruktion med sammenboltning, jerntrappen og kondensvandsafledning.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links