Gefionbroen ligger på Langelinie (beliggende syd for) i Københavns Kommune. Bygningen er fredet.

Beskrivelse

Fodgængerstien, som forbinder området ved Gefionspringvandet med Langeliniepromenaden, er ført over banetracéen via en lille jernbetonbro, kaldet Gefionbroen. Broen er en skævt indespændt buebro i jernbeton med en spændvidde på ca. 19 m. Broen har et udpræget spinkelt udseende grundet den lille buetykkelse ved toppen, kun ca. 20 cm. Bropillerne er til hver side granitbeklædte ud mod baneterrænet. På de synlige sideflader er broen udsmykket med stiftmosaikker, ligesom den er forsynet med markante jernrækværker. Arkitekt Vilhelm Dahlerup bistod ingeniøren med disse udsmykningsmæssige sider af arbejdet.

Bygningshistorie

Gefionbroen er den ældst bevarede danske jernbetonbro og formentlig den første opført i Danmark. Broens spændvidde, som i dag må betragtes som moderat, var for sin tid – og med det begrænsede materialekendskab på dette tidspunkt – ganske betydeligt. Den ringe tykkelse i brotoppen er udtryk for en dristig konstruktion, når man tager i betragtning, at broen er bygget inden for det første tiår, hvor jernbeton blev taget i anvendelse her i landet. Arbejdet udførtes for pillernes vedkommende af firmaerne Sørensen & Andersen (nordre pille) samt Hoffmann & Gunnerson (søndre pille), mens selve monierkonstruktionen blev udført af Schiøller & Rothe. Gefionbroen blev projekteret af den unge bygningsingeniør fra Polyteknisk Læreanstalt, A.S. Ostenfeld (1866-1931), der i Københavns Havnevæsens tjeneste også tegnede Langeliniebroen, som nu er nedtaget og erstattet af en nyere brokonstruktion. Ostenfeld gjorde sig i de følgende år bemærket som underviser og forsker ved Polyteknisk Læreanstalt, hvor han etablerede den såkaldte statiske skole. Med baggrund i en banebrydende forskning inden for brobygningen, heriblandt søjleteori, skabte Ostenfeld bl.a. i samarbejde med dansk materiallæres pioner E. Suenson en internationalt fremtrædende undervisning for bygningsingeniører, som i de følgende år var grundlaget for etablering af så vigtige firmaer som Christiani & Nielsen, Kampsax, Højgaard & Schultz m.fl.

Videre læsning

Læs videre om Se alle artikler om

Eksterne links